Personal misstänks ha använt boendes matkort för egna inköp

”Stark misstanke” om stöld eller förskingring

ÅSTORP. Ett gruppboende i Åstorps kommun misstänks ha utsatts för stöld eller förskingring, enligt en lex Sarah-anmälan. Personal på boendet misstänks ha nyttjat ett kontokort med brukarnas gemensamma pengar för egna inköp och uttag.

– Det här har pågått under en längre tid. Jag förstår inte hur Åstorps kommun har kunnat låta det ske, säger en anhörig till Lokaltidningen.se

Av
Marek Stefaniak

Magnus Wahlström

På boendet har brukarna använt sig av ett gemensamt betalkort som använts till att köpa in livsmedel. Månatligen har varje enskild brukare satt in en summa om 2 000 kronor på kortet som varit registrerat på en av brukarna, trots att det är personalen som ansvarat för inköpen.

– Vi har krävt svar på hur mycket pengar som går åt, vad som köps, hur mycket som blir över och vad det i så fall används till. Det var först när boendet fick en ny områdeschef som något hände, säger den anhöriga.

I mitten av februari skickade områdeschefen in en anmälan till socialförvaltningen. I skrivelsen framkommer misstankar om att kvitton från kortköp saknas och att kassaboken var i oordning. Samtidigt meddelades misstanke om att ”regelbundna kontantuttag” av brukarnas pengar gjorts.

En granskning av hur kontokortet har använts visar på många oklarheter. Från december 2017 till februari i år saknades samtliga kvitton och likaså för första halvåret 2017. Dessutom återfanns inte kassaboken för 2017 på sin plats i kassaskåpet. Vid kontroll av kontoutdrag upptäcktes dels att kvitton saknas, dels att dubbla inköp gjorts vid flera tillfällen och att det ena kvittot då saknas.

Områdeschefen konstaterar vidare att det råder en ”stark misstanke” om att pengar förskingrats och/eller stulits under en längre period. Vilka summor som försvunnit är oklart.

Enligt uppgift har en anställd stängts av från arbetet. Det pågår även en polisutredning.

Förutom lex Sarah-anmälan har även anhöriga till brukare anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Det här visar på ett bristfälligt system som nästan bjuder in till förskingring, säger den anhöriga, som är djupt kritisk till kommunens övergripande rutiner.

Flera åtgärder har vidtagits efter att oegentligheterna upptäcktes Bland annat ska det vara dubbelbemanning vid framtida användning av kortet. Det har även införts nya och mer regelbundna rutiner för redovisning och kvittohantering.

– Det här ska ju inte kunna hända, vi ser jätteallvarligt på detta. Nu ser vi över våra rutiner och hur det ser ut på våra boenden. Områdeschefen har kontaktat alla anhöriga för att informera och stötta dem, naturligtvis är de upprörda och känner nog en del ilska, säger verksamhetschef Cecilia Andersson till Helsingborgs Dagblad.

FOTNOT. Områdeschefen som skickat in anmälan är på semester. Lokaltidningen har sökt kommunens tillförordnade socialchef Anita Månsson för en kommentar, men utan framgång.

Publicerad 04 March 2018 04:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen