Skåne kan få dopningsmottagning – blir den andra i landet

SKÅNE.

Inom Region Skåne ligger ett förslag om att starta upp en dopningsmottagning. Det skulle bli landets andra. – Vi bedömer att det finns ett behov, säger Karina Stein, områdeschef på Beroendecentrum i Malmö/Trelleborg.

Sedan i oktober 2017 ligger en slutrapport klar inom Region Skånes där man föreslår en dopningsmottagning i Skåne. Det är Beroendecentrum Skåne och Reproduktionsmedicinskt centrum som bland annat har ingått i arbetsgruppen för att ta fram ett förslag. Enligt slutrapporten föreslås att en mindre mottagning etableras inom VO Vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborgs beroendeverksamhet men med ett regionellt upptagningsområde. Till mottagningen knyts psykiatriker, endokrinolog, socionom, sjuksköterska, psykolog och medicinsk sekreterare, enligt förslaget.

Ofta söker man hjälp för att det finns en infertilitetsproblematik

– Det krävs ett samarbete mellan specialister så att patienten kan få samlad hjälp på plats. Man ska kunna få en samlad bedömning och få mindre behandling där i kommunikation med andra instanser, säger Karina Stein.

Man har gjort en mindre inventering av hur många personer ordinarie verksamheter träffar, och enligt områdeschefen är det Reproduktionsmedicinskt center som fångar upp flest med dopningsberoende.

– Ofta söker man hjälp för att det finns en infertilitetsproblematik, säger Karina Stein.

Uppskattningsvis har man cirka 150 patienter per år med problem relaterat till dopningsmissbruk. Inom endokrin- och hudsjukvård uppskattar Region Skåne att man har 10-20 patienter årligen som söker för problem relaterat till missbruk av dopningspreparat.

I dagsläget finns enbart en dopningsmottagning med nationellt uppdrag i Region Örebro län. Men om tjänstemän och politiken inom Region Skåne säger ja kan det alltså Skåne få den landets andra mottagning.

– Vårt förslag är att den ska landa i Malmö och bygger på att det finns flest människor här och också den högsta komeptensen kring beroendetillstånd. Enligt vårt förslag blir det inte en jättekoloss till mottagning, utan det viktiga är att få in ett systematiskt arbetssätt och samlad kompetens för dopningsberoende som idag är ett samhällsproblem, säger Karina Stein.

Andelen som regelbundet använder dopningspreparat uppgå till 30 000 och att ytterligare 10 000 är tillfälliga användare utan att vara beroende, enligt Region Örebro Län. Utifrån beräkningar baserade på Tullens beslagsstatistik så kom man 2014 fram till en uppskattning av 33 000 frekventa användare. Utifrån befolkningsstorlek skulle en nationell beräkning av 30 000 frekventa användare innebära att cirka 4000 av dem bor i Skåne.

Publicerad 02 March 2018 03:30

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen