Läkemedelsverket:

Informationen om kopparspiral måste förbättras

Ser inget samband med psykisk ohälsa och användning av spiral

SKÅNE. Läkemedelsverket har under det senaste halvåret utrett biverkningsrapporterna om användande av kopparspiral. Resultatet: Det finns ingen koppling mellan spiralen och biverkningarna.

– Vi har inte kunnat se något samband mellan de rapporterade biverkningarna och kopparspiralen, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef på Läkemedelsverket.

Lokaltidningen har i en rad artiklar uppmärksammat kvinnor som drabbats av svåra smärtor och psykiska obehag som kopplats till användande av kopparspiralen NovaT 380 som tillverkas av Bayer. Flera tusen uppger att de drabbats efter insättning av preventivmedlet. I Läkemedelsverkets tillsynsärende har 149 biverkningsrapporter granskats. 78 anmälningar kommer från enskilda personer, tolv från sjukvården och resterande från tillverkaren.

– Rent vetenskapligt finns inget som talar för att smärtorna och psykisk ohälsa som exempelvis depressioner kan kopplas ihop med användandet av kopparspiral, säger Ewa-Lena Hartman.

De normala biverkningarna som är kända sedan tidigare är blödningar vid insättning, kraftigare menstruation och buksmärtor.

Flera kvinnor har vittnat om hur kopparspiralen har förändrat deras hälsa och välmående.

"Mitt liv har kantats av ångestproblematik, otrolig stresskänslighet, längre perioder av nedstämdhet/depression och en obeskrivlig trötthet. Har även känt av metallsmak i munnen. Drog ut min spiral på direkten. Med detsamma infann sig ett lugn i min kropp, myrkrypningen försvann. Det var det absolut första jag märkte. Sakta men säker har varje symtom försvunnit.", har en av de drabbade kvinnorna berättat för Lokaltidningen.

Den spiral som används idag har funnits i Sverige sedan 1997. Enligt Bayer har omkring 150 000 kvinnor i landet en kopparspiral. Nu uppmanar Läkemedelsverket att tillverkaren blir tydligare i sin information.

– Det har funnits uppenbara brister om produkten och kopplingen mellan olika symtom. Informationen måste stärkas till både läkare, barnmorskor och patienter och jag vet att företaget redan inlett ett omfattande arbete med detta, säger Ewa-Lena Hartman.

Trots era slutsatser, vad säger du till de kvinnor som mått dåligt av spiralen?

– Jag har stor respekt för de som drabbats och förstår att många reagerar olika på spiralen. Tyvärr visar inget av det underlag vi har att spiralen orsakat dessa symtom. Känner man besvär bör man omgående ta kontakt med vården.

Enligt specialistläkaren Agneta Schnittger som Lokaltidningen tidigare pratat med är kopparspiralen inte så oskyldig som många trott.

– De symtom som tillskrivs kopparspiralen tillskrivs även utmattningssyndrom. Binjureutmattningen orsakar låg sköldkörtelfunktion med bland annat håravfall, trötthet, depression och koncentrationssvårigheter, menar Schnittger som anser att det måste forskas mer om kopparspiralens påverkan.

– Det finns inga studier för att intresset helt enkelt inte finns. Läkare och barnmorskor litar på den information som läkemedelsverket och tillverkaren Bayer givit och har inte kopplat ihop de uppgivna symtomen som biverkningar, har hon tidigare sagt till Lokaltidningen.

I en intervju med Läkemedelsvärlden säger Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi vid Karolinska universitetssjukhuset, att rapporterna är ett nytt fenomen och att hon tidigare inte hört talas om problemen.

– Det är bra att problemet uppmärksammas. Och om det inte finns någon bra studie så borde man förstås göra en. Problemet är vem som ska finansiera den, säger hon.

FAKTA – Rapport om kopparspiral

I juni förra året startade Läkemedelsverket ett tillsynsärende efter att de sett ett ökat antal biverkningsrapporter mellan 2015-2017.

I februari blev rapporten klar. Där kan flera av de rapporterade biverkningarna inte kopplas samman med kopparspiral.

Lokaltidningen har varit i kontakt med flera kvinnor som vittnar om symtom som uppstått vid insättning och sedan försvunnit vid uttag av spiral. Flera hundratals kvinnor har anmält biverkningar och på en Facebookgrupp som samlar närmare 4 000 drabbade diskuteras biverkningar flitigt.

I sin rapport skriver Läkemedelsverket att ökningen av biverkningsrapporter orsakats av en "stimulerad rapportering på grund av sociala medier aktiviteter", och nämner att informationen om biverkningar och påverkan bör stärkas från tillverkaren till vårdpersonal och patienter.

Kopparspiral nämns också inte vara ett bra förstahandsval för unga kvinnor som inte varit gravida och bör användas med försiktighet av kvinnor med medfödd hjärtsjukdom.

Flera hundra olika symtom redovisas i en sjutton sidor tjock bilaga till Läkemedelsverkets rapport. Där nämns bland andra följande biverkningar som drabbat kvinnor med kopparspiral:

Kronisk trötthet

Ont i bröstet

Panikattacker

Depression

Skakningar

Hyperkänslighet

Hjärndimma

Domningar

Ätstörningar

Bröstsmärtor

Kopparförgiftning

Håravfall

Andningssvårigheter

Förgiftningssymtom

Allergisk överkänslighet

Publicerad 24 February 2018 06:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen