Regeringen vill göra det olagligt att söka på vapen och sprängladdningar

Utvidgar terroristlagstiftningen

SVERIGE. Från och med i höst kan det bli olagligt att söka information om vapen och olika typer av sprängladdningar på internet. Detta i fall regeringens förslag om en utvidgning av straffbestämmelser på terroristområdet går igenom.

– Nu kriminaliserar vi självstudier i exempelvis vapen- och sprängämnestekniker när det finns ett terrorismsyfte. Det gör det lättare att ingripa mot ensamagerande på ett tidigt stadium, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

I lagrådsremissen föreslås även att straffbestämmelsen om terrorismresor utvidgas så att även terrorismresor till det egna medborgarskapslandet blir straffbara. Det enda undantaget är svenska medborgares resor till Sverige.

Vidare ska terroristbrottet uppdateras genom att grovt dataintrång läggs till bland de brott som kan vara terroristbrott. Det föreslås också bli straffbart att finansiera i princip alla brott inom terroristlagstiftningen, som till exempel att finansiera någons terrorismutbildning.

Dessutom ska svenska domstolar i fler fall kunna döma över terrorismrelaterade brott som har begåtts utomlands.

Om förslagen går igenom föreslås lagändringarna träda i kraft 1 september 2018.

Publicerad 23 February 2018 14:29

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen