Ett hundratal företag har flyttat sina huvudkontor till Malmö

3 200 nya arbetstillfällen

FLYTTVÅG. Peugeot, Orkla Foods och Ikano Bank. Det är exempel på stora företag som valt att flytta sina huvudkontor till Malmö. Rimliga lokalhyror, en god kompetensförsörjning och en väl utbyggd infrastruktur är några av skälen till att företag väljer att etablera sig i Sveriges tredje största stad.

Av
Anja Degerholm

Näringslivskontoret på Malmö stad gör regelbundet en genomgång av företag som valt att flytta sina huvudkontor till Malmö. Sedan 2003 har ett hundratal huvudkontor fått en Malmöadress. Det handlar om företag inom alla branscher, allt ifrån detaljhandel och livsmedel till IT och medicinteknik.

– Etableringen av både företag och huvudkontor hänger samman med konjunkturen. Efter finanskrisen blev det lite tystare i några år, men de senaste åren har det skett en ökning igen, säger Louise Svensson, näringslivsutvecklare på Malmö stads näringslivskontor.

Enligt beräkningar som Öresundsinstitutet gjort har flyttvågen inneburit runt 3 200 nya arbetstillfällen i Malmöregionen under perioden 2003–2013. Kanske rör det sig om ännu fler jobb då det inte finns någon renodlad statistik för hur många företag som flyttar sina huvudkontor.

– Det finns statistik men också många felkällor, så listan är inte komplett. Vi får istället ägna oss åt ett ständigt pågående detektivarbete för att kartlägga de företag som flyttat hit, säger Louise Svensson.

Hon och hennes kollegor har kontakt med en hel del av de företagen som väljer att flytta till Malmö. Närheten till storflygplatsen Copenhagen Airport anges som en viktig anledning när det gäller valet av ort.

– Malmös geografiska läge och den goda infrastrukturen är faktorer som företagen ofta uttrycker som viktiga. Dessutom har Malmö mer konkurrenskraftiga hyresvillkor än större städer som Köpenhamn, och det finns en god kompetensförsörjning i regionen.

– I förlängningen är det nog en effekt av Öresundsbron och att Malmö växt mycket sedan dess.

Louise Svensson ser även andra positiva indikatorer på att företag väljer att etablera sig i Malmö.

– Till exempel har Joe & The Juice har öppnat tre enheter på kort tid och Domino's pizza valde att öppna sin första restaurang i Sverige i just Malmö.

– Och Aller media flyttade under förra året stora delar av sin verksamhet i Sverige, med nio av deras svenska tidningstitlar och 250 medarbetare från bland annat Helsingborg och Stockholm, till Malmö. Deras huvudkontor ligger i Köpenhamn och de ville nu samla och lägga den svenska verksamheten närmare sitt huvudkontor, säger Louise Svensson.

Bildtext: Louise Svensson, näringslivsutvecklare på Malmö stads näringslivskontor. Foto: Anja Degerholm

Huvudkontor

Exempel på företag som har flyttat sitt huvudkontor (globalt/regionalt) till Malmö de senaste åren, och var de flyttat ifrån:

2017

Findus (Bjuv).

Park Lane (Helsingborg).

Aller media (Helsingborg).

2016

Yara (Landskrona).

Orkla Foods (Eslöv).

2015

Ikano Bank (Lund).

Ikeas "hubhult" (-).

Babyliss (-).

2014

Oatly (Landskrona).

Perstorp (Perstorp).

Peugeot (Stockholm).

2013

Still (Eslöv).

Subaru (Helsingborg).

Källa: Näringslivskontoret Malmö stad

Publicerad 18 February 2018 04:30

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen