30-tal nya överfarter byggs där bilar måste stanna för cyklister

MALMÖ.

Malmö stad fortsätter att satsa på förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister. Under 2018 kommer man att skapa 20–30 nya cykelöverfarter, där bilister har väjningsplikt gentemot cyklister. Västra hamnen och Nobelvägen är två platser där det kommer att ske.

Av
Per Ingridz

Den första cykelöverfarten i Malmö anlades för drygt två år sedan, där Kungsgatan och Excercisgatan möts. Sedan dess har ytterligare 38 tillkommit och den trenden kommer alltså att fortsätta även i år. En cykelöverfart kännetecknas, förutom väjningsplikten för bilar, även av farthinder för bilar.

Enligt Jesper Nordlund, cykelstrategisamordnare på Malmö stad, ska det införas 20–30 nya cykelöverfarter i år. Några av platserna som är aktuella är cirkulationsplatsen på Östra Varvsgatan, Flaggskeppsgatan (vid Varvsparken) och cirkulationsplatsen vid Hornsgatan/Nobelvägen.

Hur gör ni bedömningen om en plats ska få cykelöverfart?

– Dels ska det vara ett relevant och viktigt cykelstråk, som korsar en otrygg plats. Vi gör en bedömning från fall till fall eftersom varje plats är unik när det gäller biltrafik och cykelflöde. På vissa platser prioriterar vi kollektivtrafiken. Hur olycksdrabbad platsen är tar vi också med i bedömningen, säger Jesper Nordlund.

Ni ska också åtgärda problem med dålig sikt och belysning på cykelöverfarter, vilka platser handlar det om?

– Bland annat på Södervärnstråket är det siktproblematik när det passerar över Poppelgatan. Det är häckar som står i vägen.

Hur ser det ut med olycksrisken vid cykelöverfarter?

– Det viktigaste ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är att vi reducerar antalet allvarliga olyckor och de har minskat när vi har hastighetssäkrat. Det kan fortfarande finnas en problematik med mindre incidenter, men dessvärre är det inte möjligt att helt förhindra olyckor.

Publicerad 09 February 2018 02:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen