Nystartad grupp jobbar för bilfri innerstad

"Det är en lägre olycksrisk med cyklister och fotgängare"

MALMÖ.

Naturskyddsföreningen Malmö har startat en undergrupp som driver frågan om bilfri innerstad i Malmö. Den 8 februari håller de sitt tredje möte på STPLN.– Personer som inte har privatbil ska inte behöva betala för dem som har det, säger Birk Andersson, styrelsemedlem i Naturskyddsföreningen Malmö.

Av
Per Ingridz

Under mötet ska gruppen bestämma ett namn och besluta om vad de ska uträtta under året. Planen är att komma igång med det praktiska arbetet innan valet. En hemsida med information och ett event på en avstängd gata tillhör sådant som de har diskuterat att göra.

Birk Andersson berättar att det i flera europeiska städer, som Barcelona, Oslo och Hamburg, just nu pågår försök och experiment med gator som är stängda för privatbilism. Han upplever också ett ökat intresse för att diskutera frågan och ser många vinster med att få bort bilarna från innerstaden.

– En fördel är säkerheten, det är en lägre olycksrisk med cyklister och fotgängare än med bilar. Bilar tar också mycket plats och står stilla över 90 procent av tiden. De bär inte sina kostnader och får ofta stå gratis. Det är även en rättvisefråga att personer som inte har privat bil ska inte behöva betala för dem som har det. Dessutom finns miljöaspekten, bilar släpper ut avgaser som gör att cyklister och gående får i sig kvävedioxid.

Vilka delar av staden skulle ni vilja se bilfria?

– Det har vi inte bestämt än, men man skulle kunna tänka sig att man tar små steg. Man kan börja med gågatan och Friisgatan och sedan sakta men säkert breda ut sig. Det ska dock vara tillåtet med till exempel transporter till affärer, ambulanser och liknande.

Vilka medel kan man använda för att locka fler att välja bort bilen?

– Man kan göra vissa gator enkelriktade, stänga av gator och höja parkeringsavgifterna. Man kan också bygga pendlingsparkeringar så att de som bor på landsbygden lätt kan använda kollektivtrafiken. Elcyklar är en annan lösning. Det är ganska platt här och blåser mycket, då kan elcykeln vara ett alternativ. Kollektivtrafiken är också en viktig grej, det ska finnas olika alternativ och vara bekvämt, billigt och säkert.

Många som är emot en bilfri innerstad menar att det skulle påverka handeln negativt.

– Som jag har förstått finns det inte stöd i forskningen för det. Bilar tar ganska mycket plats och den skulle kunna användas till att parkera fler cyklar istället. Dessutom har man redan byggt en massa köpcentrum utanför staden och handeln i centrum tar snarare skada av att folk åker till dem. Man kan ta Ströget i Köpenhamn som exempel. Det är det avstängt för bilar, men massor av folk.

Ett annat argument är att folk skulle få svårt att få ihop det så kallade livspusslet om de inte kan använda bilen i vardagen.

– Problemet är hur vi har byggt städerna. På vissa ställen har man kommit långt med att bygga staden tätare. Man kan också ha förskolorna närmare där folk bor. Pendling kan vara jobbigt, men det är även jobbigt att pendla med bil när det blir trafikstockning både morgon och kväll.

Mötet om en bilfri innerstad hålls på STPLN den 8 februari klockan 18.

Publicerad 02 February 2018 01:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen