Michelle, 20, dog i arresten – polisen kritiseras av JO

”Borde vara en självklarhet att gå in i cellen”

LUND. 20-åriga Michelles liv avslutades på en brits i arresten i Lund. Nu får polisen kritik av Justitieombudsmannen, som menar att arrestvakterna brustit i sin tillsyn.

”JO konstaterar att omständigheterna var sådana att det inte var obehövligt för dem som utövade tillsyn av AA att gå in i cellen och kontrollera hennes tillstånd. Särskilt efter tillsynstillfället då hon lades i framstupa sidoläge framstår det tvärtom närmast som en självklarhet att det borde ha skett”, skriver de i sitt beslut.

Vidare menar JO att Michelle borde ha väckts när hon snarkade.

”JO uttalar att tillsynen i fråga om noggrannhet och omsorg inte har uppfyllt de krav som gäller för tillsynen av den som är omhändertagen med tvång. Polismyndigheten kritiseras därför för bristande tillsyn av AA”.

Det var i november 2016 som Michelle omhändertogs av polis enligt lagen om berusning (LOB) och placerades i en cell för tillnyktring.

Enligt den riskanalys som gjordes i samband med gripandet skulle den unga kvinnan tittas till var femtonde minut. Något som inte gjordes enligt arrestens övervakningsfilmer från den aktuella natten.

Vid niotiden på morgonen uppmärksammade arrestpersonalen att Michelle snarkade och lade henne i framstupa sidoläge för att hålla luftvägarna fria. Därefter tittade de enbart till henne genom en lucka i cellens dörr.

”Såvitt framkommit dröjde det ca 35 minuter innan arrestpersonalen åter gick in cellen. AA:s andning upphörde strax därefter.”, skriver JO.

Livräddande insatser inleddes, men Michelles liv gick inte att rädda.

Michelles mamma Ann-Sofie är övertygad om att dotterns chanser att överleva hade varit goda om arrestvakten bara hade larmat sjukvård redan när Michelle lades i framstupa sidoläge.

– Jag blir så extremt förbannad. Här har de hela tiden stått och sagt att de inte gjort något fel och så visar det sig nu att de inte alls gjort tillsyn i den utsträckning som står på tillsynsbladet, sa Ann-Sofie i en tidigare intervju i Lokaltidningen.

Polismyndigheten får även kritik för bristande dokumentation vad gäller tillsynen av Michelle. JO framhåller vikten av att iakttagelser och andra väsentliga omständigheter från tillsynstillfällena dokumenteras.

”Detta beslut visar på bristerna med dagens lagstiftning (…) det kan finnas skäl för regeringen att på nytt se över behovet av lagstiftningsåtgärder i denna fråga”, skriver JO.

Enligt obduktionsrapporten dog Michelle sannolikt av metadonförgiftning. Om hennes liv hade gått att rädda i fall hon fått tillsyn enligt föreskrifterna är oklart.

Publicerad 31 January 2018 09:01

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen