Region Skåne vill införa en psykiatriambulans som rycker ut för att ta hand om personer med psykisk ohälsa. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.

Region Skåne vill införa en psykiatriambulans som rycker ut för att ta hand om personer med psykisk ohälsa. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Bildbyrån

Förslag:

Ny ambulans för psyksjuka

Regionrådet: "Ett bra förslag där människor kan få hjälp direkt"

SKÅNE. Det ser ut som en vanlig ambulans men har säten istället för bårar inuti. Nu vill regionpolitikerna införa en psykambulans som rycker ut på främst självmordslarm.

Personer med psykisk ohälsa ska få mötas av personal med specialkompetens. Det menar Anders Åkesson (MP), ordförande i utskottet för beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård i Region Skåne.

– De som är oroliga, har ångest eller kanske skadar sig själva ska få stöd direkt. Vi vill prova denna typ av ambulans i delar av Skåne, eller på specifik ort, för att se om det är något som kan införas i hela länet på sikt, säger han.

Liknande ambulanser finns redan i Stockholm och Göteborg där det visat sig vara lyckat. Förutom ambulanssjukvårdare följer även en sjuksköterska med specialisering på psykiatri med.

Det avlastar även polisen i deras arbete, där de tack vare en psykiatriambulans, i en del fall slipper omhänderta personer med psykisk ohälsa.

– Förhoppningen är att traumatiska händelser ska bli färre, att personer med psykisk ohälsa ska slippa föras direkt till psykakuten. De ska få vård och tas emot på ett lugnt och stilla sätt. Att personalen ska kunna skapa en trygghet, säger Anders Åkesson.

I det förslag som utskottet föreslår till hälso- och sjukvårdsnämnden ska akutbilar inom psykiatrin införas på försök i Skåne, för uppväxling till fullskala på längre sikt. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sin internbudget för 2018 anslagit medel för försöksverksamhet.

När hoppas du det ska träda i kraft?

– Någon gång under andra halvåret av 2018. Det är viktigt att det görs en översyn över psykiatrin och primärvården och en kompetensutveckling av sjukvårdspersonal innan projektet sätts igång.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer ta beslut i frågan på sitt sammanträde den 31 januari. Gilbert Tribo (L), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, tycker att förslaget är spännande.

– Det var ju faktiskt Liberalerna i Stockholms som fick igenom sitt förslag om psykiatriambulans där och förslaget i Skåne kommer från Centerpartiet. Det är ett bra förslag där vi kan stärka den psykiatriska sjukvården och ge människor rätt hjälp direkt på plats, säger han.

Däremot håller han inte med Anders Åkesson i frågan om hur projektet kan genomföras.

– Det ska absolut inte vara i enbart en stad, utan måste ske över kommungränserna. Ett större geografiskt område bör vara med, för att dra fler lärdomar och resultat från projektet. På sikt hoppas jag på denna typ av ambulanser i hela Skåne.

Hälso- och sjukvårdsnämnden väntas på onsdag ta beslut om att ge hälso- och sjukvårdsdirektören uppdrag att utforma förslag på utformningen av psykiatriambulans senast den 11 april.

Publicerad 29 January 2018 14:23