Melissa och Keylia för stöttning av Maria Mödravård och Erika Ahlgren och Camilla Ohlin Brobeck är stolta över hur Melissa växt som människa och mamma.

Melissa och Keyila för stöttning av Maria Mödravård och Erika Ahlgren och Camilla Ohlin Brobeck är stolta över hur Melissa växt som människa och mamma. Foto: Paola Nordgren

Gravida med missbruksproblematik får stöd

KRISTIANSTAD/HÄSSLEHOLM. Sedan 1,5 år tillbaka driver Region Skåne i samarbete med fem kommuner, Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla och Östra Göinge Maria Mödravård, en mödravård för mammor i ett aktivt missbruk eller som har varit i ett missbruk.

Vid starten visste man inte hur stort behovet av denna specialistvård såg ut. Men man insåg ganska snart att behovet var stort och när projektet nu passerat halva tiden har man tagit emot runt 20 mammor med behov av extra stöd på grund av missbruk.

– Vi ser att det finns ett behov av den här typen av vård. Även om vi fortfarande är ganska okända för de flesta så vet vi att missbruket är utbrett inte bara på dessa fem orter utan över hela Skåne. Än så länge har vi haft flest mammor från Hässleholmstrakten följt av Kristianstad. Men vi ser också ett stort behov i Hörby, då många hört av sig därifrån. Dock tvingas vi neka dessa då de inte är en av de kommuner som valt att delta i projektet, berättar Erika Ahlgren, barnmorska och projektledare, Maria Mödravård.

Något man nu hoppas att fler kommuner ska ändra på och bli en del av projektet.

– De här mammorna har i vissa fall det ganska tufft ställt och har inte råd att åka så långt för att få rätt mödravård, att vi finns på fler orter är viktigt.

En av de mammor som är knuten till Maria Mödravård är Melissa Broy

Publicerad 24 January 2018 06:30