Förslag: Blåljussabotage kan straffas med livstids fängelse

Utredning inlämnad till regeringen

SVERIGE. Skärpta straff för hot och våld mot tjänsteman och en helt ny brottsrubricering som heter ”blåljussabotage” – med livstids fängelse i straffskalan. Det föreslår riksåklagare Anders Perklev i en utredning som lämnats in till regeringen.

– Situationen är väldigt allvarlig, säger Anders Perklev vid en pressträff.

På senare år har antalet incidenter där till exempel polis och räddningstjänst attackeras ökat i Sverige, framför allt i socialt utsatta områden. Det handlar om allt från stenkastning mot utryckningsfordon till våld och hot mot personal.

– Vi har även sett beskjutning med fyrverkerier, sprängdåd och det har även förekommit att man kastat en handgranat mot en polisbuss, påpekar Anders Perklev.

Regeringens utredare förslår att det införs ett helt nytt brott i brottsbalken som ska tydliggöra allvaret för den här typen av handlingar. Brottet ”blåljussabotage” gör det straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som hindrar eller försenar deras arbete. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse.

Anders Perklev påpekar att det krävs särskilda omständigheter för att någon ska dömas till livstids fängelse, men utesluter inte att det kan förekomma fall där det är befogat.

– Det kan till exempel handla om räddningspersonal som hindras i sitt arbete, vilket gör att personer avlider.

I flera fall har attacker mot blåljuspersonal i utsatta områden resulterat i att ambulanser inte vågat köra fram eller att brandbilar tvingats avbryta och backa från ett släckningsarbete. Enligt Anders Perklev leder detta i förlängningen till ökad ojämlikhet i samhället.

– De som bor i dessa områden, som till allra största delen är laglydiga medborgare, riskerar att få ett sämre skydd och stöd, säger han.

Utöver den nya rubriceringen om sabotage föreslås straffskärpningar för befintliga brott i brottsbalken. Utredaren vill att det lägsta straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år och att det högsta straffet höjs från fängelse i fyra år till fängelse i sex år.

Anders Perklev vill dessutom att det förs in en ny bestämmelse om att domstolen ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en annan person på grund av dennes arbete.

De föreslagna skärpningarna ska även tillämpas vid hot och våld mot andra samhällsföreträdare. Ett exempel är sjukshuspersonal, som blivit allt mer utsatta i sin arbetssituation.

– Det här speglar en generell utveckling i samhället, att man är mindre benägen att acceptera ett nej och inte har respekt, säger Anders Perklev.

Publicerad 17 January 2018 10:25

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen