Polisens nya vapen i jakten på kriminella

Sätter upp ljudsensorer för att upptäcka skottlossningar

MALMÖ. Malmös medborgare får samma skydd som USA:s president Donald Trump. Nu har polisen fått klartecken att använda fler skottvarnare för att snabbt kunna agera när det utbryter skottlossning.

– Det ger oss en stor fördel. Det kommer bli våra öron och ögon på plats, förklarar Mats Karlsson, biträdande polismästare i Malmö.

Området kring Möllan, Kristianstadsgatan, Södra och Norra Parkgatan, ska få ljudsensorer, vilket redan tidigare även getts klartecken på Stortorget i Malmös centrala delar. Sensorerna, så kallat skottvarnarna, ska fungera som ett komplement till kameraövervakningen som redan finns idag.

– Detta är ett nytt fenomen för oss att ta ställning till. Däremot är det reglerat att det endast får användas i syfte att upptäcka skottlossning och inte användas för att avlyssna människors samtal, säger Henrik Kvennberg från länsstyrelsen, som gett Polismyndigheten tillstånd att använda både kameror och skottvarnare i Malmö.

Vid den så kallade "knarkrondellen", där Kristianstadsgatan möter Parkgatan, har det inträffat flera våldsamma händelser och därför vill polisen bevaka området extra. Förhoppningen är att alla områden med kameraövervakning ska kompletteras med skottvarnare, exempelvis Seved och Rosengård.

– Det blir ett bra hjälpmedel för oss där vi snabbt kan inleda jakten på gärningspersonerna. Som det är idag larmas vi till en skottlossning och när vi kommer fram är de kriminella redan långt borta från brottsplatsen, säger Mats Karlsson.

– Från det att ett skott avlossas kan en övervakningskamera visa exakt var ljudet kom ifrån och sedan per automatik varna ledningscentralen och patruller i närheten, förklarar han.

Tidigare har

Tidigare har "knarkrondellen" fått kameraövervakning (bilden). Nu ska skottsensorer kompletteras till övervakningen. På sikt vill polisen sätta upp sensorer på övervakade områden i Malmö. Foto: Mostphotos.com

Redan i slutet på förra året gavs tillåtelse att använda ljudsensorer på Stortorget i Malmö och sedan tidigare har Stockholmspolisen fått tummen upp att använda tekniken. Länsstyrelsen har inte haft några invändningar mot denna lösning så länge kraven uppfylls.

– Förutom att utrustningen inte får används för avlyssning av samtal ska det skyltas på de platser som kameraövervakas och där ljudsensorer finns. Du ska klart och tydligt veta att du är övervakad, säger länsstyrelsens Henrik Kvennberg.

Tekniken används redan idag i USA för att skydda president Donald Trump. Flera skottvarnare har placerats runt vita huset och det används även i stora städer som bland andra New York, Chicago och Los Angeles och av den amerikanska militären.

Vi vill inte, och ska absolut inte, spela in människors samtal

Skottvarnarna gäller endast för att upptäcka skottlossning. Så fort skott avlossas skickas uppgifter direkt till polisens ledningscentral. På sikt tror Malmös biträdande polismästare Mats Karlsson att tekniken kan användas till att upptäcka fler brott.

– Över tid hoppas jag att exempelvis glaskross och höga skrik kan registreras. Vi vill inte, och ska absolut inte, spela in människors samtal. Det är inte syftet. Men om andra ljud än bara skott kan upptäckas kan det underlätta polisens arbete.

Ännu finns inga skottsensorer uppsatta i Malmö. De måste först köpas in, vilket kan vara klart under våren. Samtidigt har även polisens tillstånd om kameraövervakning vid Möllan och delar av Stortorget och Södergatan förlängts av länsstyrelsen. När andra tillstånd löper ut är planerna att även då komplettera ansökningarna med att få sätta upp skottvarnare.

Publicerad 11 January 2018 06:35