Trebarnsmamman Marina väljer bort vaccin

”Det är inte likställt med att man är en oansvarig människa”

ÄNGELHOLM. Smittspårning pågår just nu runt om i Sverige efter det senaste utbrottet av mässling. Samtidigt riktas skarp kritik mot de som väljer att inte vaccinera sina barn.

– Vacciner och vaccinationer har kommit att bli en slags helig ko; något som man absolut inte får ifrågasätta. Det pågår nästintill en häxjakt på folk som vågar ifrågasätta vacciners säkerhet, även om ifrågasättandet bottnar i vetenskapliga fynd, personliga erfarenheter och biverkningsrapporter, säger trebarnsmamman Marina Alm, 40.

Hon är en av dem som valt att avstå vaccin. Detta efter att hennes son drabbats av svåra biverkningar.

– Mitt andra barn fick väldigt kraftiga reaktioner efter sin första spruta och detta gjorde att vi ville avvakta och läsa på mer. Det har i sin tur har lett till att vi avstått fler vaccin, berättar hon.

Marina arbetar inom sjukvården och har de senaste 13 åren sökt information i olika medicinska avhandlingar och databaser. Hon menar att vaccin inte är utvärderat på ett vetenskapligt korrekt sätt och att det finns för många frågetecken gällande eventuella sjukdomar.

– Det finns ett fåtal undersökningar samt en pilotstudie som gjorts gällande hälsan hos vaccinerade och ovaccinerade barn som visar att vaccinerade barn har mycket högre risk för att drabbas av olika sjukdomar. Enligt studierna är risken för autism och ADHD 4,7 gånger högre hos vaccinerade, än hos ovaccinerade. Vaccinerade barn har också signifikant högre risk för att drabbas av immunrelaterade problem, öroninflammation och lunginflammation än ovaccinerade, berättar hon.

Själv har hon upplevt att det finns skillnader i hälsan mellan hennes vaccinerade och ovaccinerade barn, även om hon vill undvika att dra några slutsatser utifrån detta.

– Det är ett mycket känsligt ämne. Jag brukar undvika att spekulera i och diskutera detta eftersom det idag inte finns så många sätt att mäta eventuella biverkningar.

Någon rädsla för att drabbas av exempelvis mässlingen känner hon dock inte.

– Jag är inte mer rädd för mässling än vad jag är rädd för andra infektionssjukdomar. Dock har jag stor respekt för att man kan bli väldigt sjuk och få allvarliga komplikationer om det vill sig illa.

Att öppet föra fram åsikter som går mot den traditionella synen på vaccin är dock inte oproblematiskt. Det är först på senare år som Marina valt att öppet berätta om sitt val.

– För 13 år sedan var det väldigt svårt att prata med folk om det så det blev att man höll det mycket för sig själv. Idag är det en helt annan medvetenhet och många är intresserade av att veta mer. Dock har klimatet i samhället blivit mycket hårdare och mer intolerant på så vis att man praktiskt taget riskerar att bli lynchad för sitt val. Men i och med att jag är mer offentlig med det idag är det också många som hör av sig och vill få stöd när deras barn eller dem själva drabbats av biverkningar. De upplever tyvärr inte att de blir hörda eller betrodda och deras upplevelser ses som ett nödvändigt och oundvikligt svinn för allmänhetens bästa.

Den största kritiken i dag riktas mot vaccinmotståndare som aktivt väljer att smitta sina barn genom så kallade mässlingspartyn.

Vad tycker du om detta?

– Jag har förståelse för tankesättet bakom eftersom det var så man gjorde innan vaccinets intågande, då mässling var en naturlig del i en människas uppväxt. På den tiden såg de flesta inte mässling som något större hot och man kunde läsa i barnböcker om sjukdomen där den inte heller inte beskrevs som värre än att man fick vara hemma i ett mörkt rum, vara prickig och ha det långtråkigt. Idag är jag tveksam till detta eftersom allt vaccinerande verkar ha förändrat vårt sätt att hantera sjukdomen.

– Jag skulle själv personligen inte välja att medvetet söka upp smittan. Att välja bort vaccin är inte likställt med att man är en oansvarig människa. Många är väldigt kunniga kring att förebygga smitta och förstår vikten av att inte fara till akuten för minsta lilla infektion.

Publicerad 10 January 2018 00:00