Riskfritt att vaccinera mot mässling

Barnläkaren: ”Kan förstå att man är tveksam efter svininfluensan”

SVERIGE. Hugo Lagercrantz är barnläkare och seniorprofessor vid Karolinska institutet. Enligt honom kan föräldrar vara lugna med att vaccinera sina barn, särskilt med MPR-vaccinet som är väl beprövat.

– Jag kan förstå att man blev tveksam till vaccin i samband med svininfluensan där vaccinet Pandemrix visade sig orsaka narkolepsi hos vissa individer. Men MPR-vaccinet är välbeprövat ända sedan 70-talet och det har inte påvisats några allvarligare biverkningar. Att det skulle kopplas till exempelvis autism är en felaktig föreställning som härstammar från en förfalskad rapport som Andrew Wakefield skrev på 90-talet. Den rapporten har gjort stor skada. Enligt mig är han skyldig till hundratals barns död, säger han.

Han menar även att det är ytterst ansvarslöst att avstå från vaccin.

– Mässling är en farlig sjukdom, med allvarliga komplikationer. Varje år dör hundratusentals barn av detta runt om i världen. Det är ansvarslöst att utsätta inte bara sig själv utan också andra i samhället för dessa risker. Jag anser att det borde vara obligatoriskt för alla att vaccinera sina barn och det borde vara ett krav för att ens få en förskoleplats, säger Hugo Lagercrantz.

Under onsdagen meddelade Smittskydd och Central Barnhälsovård i Västra Götaland att de beslutat att erbjuda barn vaccin mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin) redan från 12 månaders ålder.

"En riskgrupp för mässling är de allra minsta barnen som ännu inte fått vaccin. Att vaccination erbjuds redan från 12 månaders ålder är en de preventiva åtgärder som vi vidtar för att skydda dem som riskerar att bli sjukast när de får mässling", säger Ann Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare i Göteborgs- och Södra Bohuslän i ett pressmeddelande.

Publicerad 10 January 2018 15:35