Regeringens förslag – gör det olagligt att överge din katt

Ny djurskyddslag på gång

SVERIGE. Inför ett uttryckligt förbud mot att överge katter, förbjud elefanter och sjölejon på cirkus och se till att de som begår brott mot djur får kännbara straff. Det är några av huvudpunkterna i det förslag till en ny djurskyddslag, som regeringen avser skicka till lagrådet.

"Sverige är ett föregångsland när det gäller djurhälsa, djurskydd och djurvälfärd och regeringens ambition är att vi ska fortsätta att vara det. Vi är därför väldigt stolta och glada över att idag kunna presentera ett förslag till en helt ny djurskyddslag", skriver Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister i en debattartikel på DN debatt.

De menar att den gällande djurskyddslagen från 1988 är daterad och att uppfattningen om vad som är en acceptabel djurhållning har flyttats fram avsevärt sedan den tillkom.

I förslaget, som huvudsakligen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja god djurvälfärd, skriver regeringen bland annat att man önskar göra det olagligt att överge tamdjur såsom katter.

"Vi måste komma tillrätta med problemen med övergivna och förvildade katter. Att det idag finns ett stort antal tamdjur som lever helt utan tillsyn och omvårdnad rimmar illa med grundsynen i djurskyddslagstiftningen. Om problemet får fortgå utan åtgärder riskerar dessutom synen på vad som är en god och ansvarsfull djurhållning på sikt att urholkas".

Regeringen vill även utöka dagens förbud mot att hålla vissa djurarter på cirkus till att även omfatta elefanter och sjölejon, då de menar att det saknas praktiska förutsättningar att hålla dessa djur på ett för dem naturligt sätt.

Publicerad 10 January 2018 14:13