Öppet brev till statsministern: "Är det riskfritt att våldta?"

INSÄNT. Är det riskfritt att våldta kvinnor i Sverige 2018? Det undrar initiativtagarna bakom demonstrationen mot våldtäkt som hölls i Malmö och Fittja strax innan jul och som nu har skrivit ett öppet brev till statsminister Stefan Löfvén.

Av
Camilla Lundgren

Christina Nellevi

Tesi Hajzeri

Till statsminister Stefan Löfven.

I Fittja blev en kvinna våldtagen i en trappuppgång under flera timmar av en stor grupp av män, vissa uppgifter säger att så många som 20 kan ha varit med. Ett antal av dem var aktiva i gruppvåldtäkten medan resten stod och tittade på. Det finns även uppgifter om att någon av dem ska ha filmat den vedervärdiga händelsen.

Flera personer gick förbi - ingen larmade polisen.

Fem män åtalades vid Södertörns Tingsrätt, alla frikändes när domen kom den 19 december förra året. En bidragande orsak till detta är att det tog ett helt år innan en teknisk undersökning genomfördes. Den våldtagna kvinnans målsägandebiträde, Elizabeth Massi Fritz, var på goda grunder starkt kritisk efter domen:

– Jag anser inte att min klient har fått en rättvis prövning och att det bland annat beror på hennes bakgrund och person. Målsäganden är inte det ”perfekta brottsoffret” utan snarare hör hon till den grupp offer som hör till de mest utsatta som finns i vårt samhälle, sade hon till Aftonbladet.

Under tiden rättsprocessen pågick ägde tre gruppvåldtäkter rum i Malmö och sedan domen kom ytterligare en. Ännu har ingen gripits för någon av dem och hos polisen växer högen av anmälda våldtäkter. I maj 2017 ägde en våldtäkt rum där kvinnan identifierade gärningsmannen. Varken mannen eller den våldtagna kvinnan har förhörts av polis och mannen har inte meddelats misstanke om brott. Han är fortfarande fri att begå nya våldtäkter.

Frågan måste ställas: Är det riskfritt att våldta kvinnor i Sverige 2018?

Stefan Löfven, vi har varken sett dig, rikspolischef Dan Eliasson, justitieminister Morgan Johansson eller jämställdhetsminister Åsa Regnér visa att ni tar våldtäkt på allvar. Hur kan ni, som kallar er regering feministisk, låta detta pågå? Ni måste vidta kraftfulla, synbara och effektiva åtgärder och ni måste visa offentligt hur allvarligt ni tar på det som nu händer.

Att så få döms för överfallsvåldtäkter och att utredningarna tillåts dra ut på tiden kan vi bara tolka på ett sätt: att andra brott prioriteras högre. De drabbade kvinnorna lämnas med livslånga trauman medan våldtäktsmännen, de få som faktiskt döms, ofta får minimistraff.

Är kvinnorna inte värda upprättelse?

Hade regeringen varit lika passiv om det hade rört sig om brott mot någon annan utsatt grupp?

När hot riktades mot synagogan i Malmö reste kulturminister Alice Bah Kuhnke dit för att tala och för att delta i en kippavandring. Det är ett viktigt ställningstagande och ett bra agerande av regeringen när hatbrott äger rum. Det bör också ske i en situation som den vi har idag med de gruppvåldtäkter som ter sig allt vanligare. Vi måste bryta det som allt mer framstår som en trend i samhället.

Därför kräver vi nu:

Att polisen tillförs resurser för och ges direktiv att prioritera sexualbrott, i synnerhet gruppvåldtäkter. Dessa måste utredas skyndsamt och med den expertis som krävs för att kunna lagföra gärningsmännen.

Att det ses över hur våldtäktsutredningar bedrivs och hur bevis värderas så att gärningsmän lättare kan dömas, dock utan förlust av rättssäkerheten.

Att straffen för våldtäkt skärps och att preskriptionstiderna som en följd av det förlängs. Det är viktigt inte bara för att avskräcka potentiella gärningsmän utan också för att ge kvinnorna upprättelse.

Att ytterligare en jämställdhetsminister tillsätts med enda uppdrag att få ett slut på sexualiserat våld.

Att det jämställs med våldtäkt att passivt stå bredvid under en pågående våldtäkt.

Att det utreds hur man bäst uppnår en kultur där vittnen vågar berätta för polisen vad de har sett utan rädsla för vedergällning från de kriminellas sida.

Att man i hela samhället, inte minst i skolan, arbetar för att ändra attityderna till sexualiserat våld och våldtäktskultur där så behöver ske.

Att tillgången på våldspornografi ses över.

Vi kräver svar på dessa frågor, Stefan Löfven. Vi kräver handling. Och vi kräver det nu, inte om ett år eller tio. Du säger att det är oacceptabelt att kvinnor inte vågar gå ut på kvällarna men det är så vår verklighet ser ut. Det är ditt jobb att göra något åt det.

Upprättelse Fittja

Publicerad 03 January 2018 10:18