Klimatförändringarna stoppar hus vid skånska stränder

Länsstyrelsen säger nej till hus 100 meter från havet

ÅHUS.

De två tomterna ligger 100 meter från havet och på en till två meters höjd över havet. För nära och för lågt säger länsstyrelsen, som säger nej till två hus som kommunen gett bygglov för.

Kommunen sa ja till att två hus skulle få byggas i ett granskogsparti på Äspet, ett par kilometer från Åhus centrum.

Länsstyrelsen drar däremot i bromsen och säger stopp.

De konstaterar att det redan i dag finns ett antal hus som är hotade om stranderosionen och höjningen av havsnivån, men väljer att trots det inte säga ja till nya hus.

– Vi har i vårt ställningstagande valt att betrakta planen ur ett större perspektiv. Länsstyrelsen ser en stor fara med att i dagens planer bygga in framtida risker för översvämning och erosion, säger länsöverdirektör Ola Melin.

Med andra ord kommer de att fortsätta att säga nej till att bygga i hotade områden.

– Med våra nya kunskaper om vilken effekt ett förändrat klimat har när det gäller erosion och höjda havsnivåer har beslutet inte varit svårt att fatta. Det saknas idag förslag på hur området ska kunna skyddas, och planområdet ligger inom ett högriskområde för översvämning från havet enligt kommunens egen bedömning i översiktsplanen, säger Ola Melin.

Publicerad 31 December 2017 03:00