Genomskinliga säckar ska minska felsortering

KRISTIANSTAD. När det nya året inleds om några veckor gör också Renhållningen en förändring. Efter den 1 januari 2018 är det nämligen inte längre tillåtet att slänga sina sopor i svarta sopsäckar på någon av de fem bemannade återvinningsstationer i Kristianstad kommun.

Den nya regeln gäller samtliga stationer i Kristianstad, Åhus Tollarp, Åsum, Degberga och Arkelstorp. Och den stora anledningen är det växande problemet med felsorterade sopor som kan innebära stora risker.

– Det finns självklart saker som inte spelar så stor roll om det felsorteras men sedan finns det saker som faktiskt är en risk. Vi ser allt oftare att man slänger ner gamla batterier, eller till exempel sprayburkar i sina säckar, vilket kan börja brinna och innebär en risk både för besökare och personal och vi vill inte att någon ska komma till skada, säger Christian Edwardsson, produktionsansvarig/personalchef.

Man är enligt Christian Edwardsson inte ute efter att leka poliser på återvinningsstationerna men ser ett växande problem med felsorterat skräp som man vill få bukt på.

– Vi gör hela tiden analyser på soporna och har sett en ökning av felplacerade sopor, vilket inte heller är bra för miljön.

Med de genomskinliga soppåsarna som nu införs ser vi lättare vad som slängs och vi har också börjat uppmana handlarna i området att börja sälja dessa genomskinliga påsar för att underlätta övergången.

Skulle man välja svarta påsar även efter den 1 januari krävs det också att man sorterar sina sopor på plats.

– Detta är ett kommunalt beslut men jag tror att fler och fler kommuner kommer att ta efter inom kort.

Publicerad 31 December 2017 05:00