Nytt boende för hemlösa på gång – men problematik fortsatt stor

"Vi ser en enorm ökning av hemlösa familjer"

LANDSKRONA

. Ett nytt boende utan krav på drogfrihet ska öppna i Landskrona. "Välkommet", menar verksamhetschefen på familj- och individförvaltningen. Men hemlösheten fortsätter öka i Landskrona.

Till sommaren nästa år kan ett så kallat lågtröskelboende, ett temporärt boende för hemlösa utan krav på drogfrihet. I dagsläget ansvarar staden för två boenden, ett på Engelbrektsgatan och en i Koppargården, men båda kräver drogfrihet.

– Det nya boendet riktar sig till en grupp som knappt syns eller hörs. Men det är otroligt viktigt att det kommer till stånd. Det är mycket tärande och slitande att behöva sova utomhus. Dessutom kan det ge motivation till personen att ta kontakt med socialtjänsten och få hjälp. Ibland saknas motivationen, för att man där och då inte vill eller inte kan vara drogfri och då hittar man inte heller något akutboende att sova på, säger Pia Söderstjerna, verksamhetschef på individ- och familjeförvaltningen.

Trycket på stadens boende är stort och allt fler blir hemlösa. Ett tydligt bevis för det är, enligt Pia Söderstjerna, att staden har utökat akuta boendelösningar från ett akutboende (stod klart 2008) med 17 platser och cirka 60 bostadssociala kontrakt i jämförelse med i dag när det finns två akutboenden, med sammanlagt 30 platser samt ett akutboende med 30 platser för barnfamiljer samt även omkring 130 bostadssociala kontrakt.

I detta ser man även nya utsatta grupper.

– Barnfamiljer som saknar bostad blir allt fler. Uppskattningsvis har vi i dag 50 barn som är hemlösa i Landskrona. Det är vår största utmaning. Familjerna är extra utastta. Är man ensam kan man kanske sova hos en kompis ett tag, men det är inte lätt som hel familj. Sedan påverkar det barnens skolgång och skapar ett utanförskap, säger verksamhetschefen.

Enligt Socialstyrelsens färska rapport är 259 personer hemlösa i Landskrona. Pia Söderstjerna menar att mycket har hänt de senaste åren.

– Även den strukturella hemlösheten, där man kan säga att saker som att man har mist sitt jobb, sin bostad, kanske genomgått en separation har lett till att man inte längre har någonstans att bo. Även de vi kallar EBO-hemlösa, där det handlar om nyanlända som väljer att ansvarar för eget boende i stället för att ta det Migrationsverket erbjuder – på så vis kommer man snabbare in i samhället. Men det är svårt att hitta boende idag, då står man plötsligt utan, säger hon.

Men hon välkomnar ett lågtröskelboende i Landskrona.

"Uppskattningsvis har vi idag 50 barn i Landskrona som är hemlösa"

– Vi ser hela tiden indikationer på att det finns personer som på grund av sitt drogberoende inte har någonstans att ta vägen.

Var boendet ska ligga är ännu inte klart, men det kommer inledningsvis troligen att ha minst åtta-tolv platser. Men för att boendet ska bli verklighet kräver det att kommunfullmäktige säger ja till att skjuta till finansieringspengar om omkring 1,85 miljoner kronor per år.

– Jag tror det krävs mycket för att man ska säga nej, säger Pia Söderstjerna.

Såhär ser hemlösheten i Landskrona ut

52 personer är akut hemlösa - personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, skyddat boende eller är uteliggare.

10 personer befinner sig i Institutionsvistelse och Kategoriboende – En person är intagen/inskriven på antingen; Kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och som planeras att skrivas ut men saknar egen bostad.

122 personer befinner sig i Långsiktiga boendelösningar – En person som bor i en av kommunen ordnad boendelösning som exempel bostadssocialt hyresavtal/träningslägenhet på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler.

63 personer faller under kategorin Eget ordnat kortsiktigt boende – En person som bor tillfälligt och kontraktslös hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson.

Totalt är 259 personer hemlösa i Landskrona.

Källa: Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning

Såhär ser hemlösheten i Landskrona ut

52 personer är akut hemlösa - personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, skyddat boende eller är uteliggare.

10 personer befinner sig i Institutionsvistelse och Kategoriboende – En person är intagen/inskriven på antingen; Kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och som planeras att skrivas ut men saknar egen bostad.

122 personer befinner sig i Långsiktiga boendelösningar – En person som bor i en av kommunen ordnad boendelösning som exempel bostadssocialt hyresavtal/träningslägenhet på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler.

63 personer faller under kategorin Eget ordnat kortsiktigt boende – En person som bor tillfälligt och kontraktslös hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson.

Totalt är 259 personer hemlösa i Landskrona.

Källa: Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning

Publicerad 10 December 2017 00:00