Fulparkeringar upprör Barabor

"Vi handikappade får kämpa på"

BARA. Sedan Icabyggnaden i Bara centrum byggdes om finns två nya parkeringsrutor för rörelsehindrade nära ingången, utmed Torggatan. Parkeringsplatserna är dock ofta upptagna av fordon som saknar tillstånd. Nu har de som verkligen behöver dem tröttnat.

– Jag har pratat med polisen, som säger att de svänger förbi och ger böter om de är i närheten. Men parkeringsplatserna är kommunens ansvar och jag tror att man kan få bukt med problemet om man punktmarkerar några dagar. Då lär de sig att de får böter när de står där. Det sprider sig, säger en Barabo som vill vara anonym.

Alternativet för rörelsehindrade är att antingen parkera olovligt, längre ner på gatan, eller att stå på den stora parkeringen på andra sidan byggnaden. Och tvingas gå en längre bit.

– Vi handikappade får kämpa på, men det är svårt med rollatorer och annat. Det här har inte varit ett problem tidigare. Det är hur tokigt som helst, säger Barabon som Lokaltidningen pratat med.

Han misstänker att åtminstone en av bilarna som ofta syns på parkeringsplatsen för rörelsehindrade hör till någon på byggarbetsplatsen på andra sidan gatan.

Kommunens gatu- och parkchef bekräftar att hon tagit emot flera klagomål i det här fallet.

– Jag har bett våra parkeringsvakter att kontrollera de här parkeringsplatserna varje gång de är i Bara. Har man inte tillstånd får man böter. Det är tråkigt att parkeringsplatserna utnyttjas på det här sättet, säger Johanna Andersson.

Bötesbeloppet för att parkera på en plats avsedd för rörelsehindrade utan att ha tillstånd är 1000 kronor, det högsta bötesbeloppet för felparkering som finns i kommunen. Enligt ett politiskt beslut från 2015 läggs 32 timmar per vecka på parkeringskontroller. En dubblering från tidigare 16 timmar i veckan.

– Det har blivit bättre. Men problemet med okynnesparkeringar kvarstår. Jag kan inte säga exakt hur ofta parkeringsvakterna kontrollerar just de här parkeringsplatserna i Bara. De kan inte göra det varje dag eftersom de måste hinna med att vara i Klågerup och Svedala också. Det skriks ganska högt i alla kommundelar om liknande problem, men när vi får in klagomål så gör vi extra kontroller på de platserna, säger Johanna Andersson.

Publicerad 10 December 2017 05:30