Fiske med nät i kanalen väcker kritik

MALMÖ. Reglerna för fiske i Malmös kanaler bör skärpas. Det menar en invånare iett förslag till kommunen. Flera av reglerna som föreslås finns dock redan med i Malmö stads ordningsstadga. Brotten i fråga hör dock inte till polisens mest högprioriterade.

Av
Per Ingridz

I förslaget till Malmöinitiativet skriver förslagsställaren, som själv är sportfiskare: ”under en längre tid så har man upplevt att folk beter sig hur som helst vid fiske”. Det riktas kritik mot att personer fiskar med nät, ryckfiskar, gräver upp jord i jakt på mask, skräpar ner och slänger fisk som de låtit dö på land tillbaka i kanalen. Förslagsställaren skriver vidare: ”Det vi skulle vilja införa är en del regler kring hur fisket skall bedrivas i kanalen då den faktiskt är en av landets bästa men inte kommer vara det länge till om det råder fritt spelrum för fisket”.

Lokaltidningen Malmö tog kontakt med Ola Enqvist, naturvårdare på Malmö stad, för att reda ut begreppen kring vad som är tillåtet och inte när det gäller fiske i kanalen.

Hur är det med att fiska med nät?

– Det får man inte. Man får bara fiska med handredskap; kasta, meta och pilka. Om man skulle lägga nät så skulle hela kanalen stängas av, det är inte hållbart, säger han.

Att gräva efter mask.

– Det är klart att vi inte godkänner det på något sätt. Man får inte gräva i våra parker och absolut inte på kyrkogårdarna. Man får ta med sig mask själv.

Att fånga fisk, låta den dö på land och sedan kasta i den igen.

– Det är riktigt illa, tycker jag. Om man ska äta fiska ska man ta hand om den direkt, annars ska man släppa i den. Det finns ingen formell regel för det, men det är sunt förnuft, tycker jag. Vi har också problem med att folk lämnar kvar fiskelinor, vilket får följder för fågellivet.

Hur ser Malmö stad till att fiskereglerna efterlevs?

– Den lokala ordningsstadgan är en polisfråga, men det är klart att om vi ser någon gräva i våra parker så säger vi till.

Även så kallat ryckfiske är förbjudet, enligt svenska lag.

Andy Roberts är lokal polisområdeschef för Norr, där Malmö kanal ingår. Enligt honom ligger fiskebrott i Malmö kanal inte särskilt högt upp på polisens prioriteringslista.

– Jag tror inte att det är den typen av brott som vi ska utreda i första hand. Om vi ser när någon begår ett brott mot ordningsstadgan så finns det en möjlighet för oss att göra en rapporteftergift. Det innebär att vi kan säga åt en person att till exempel sluta fiska, utan att vi behöver skriva ut böter.

Fiskeregler

Så här står det i Malmö stads ordningsstadga angående fiske i kanalen:

”Fiske i Malmö stads kanaler runt centrum är tillåtet för allmänheten i kanalens hela sträckning innanför Turbinbron, Neptunibron och Suellsbron. I vallgraven runt Malmöhus slott är fiske inte tillåtet. Fiske i kanalerna får endast ske med handredskap* (med handredskap avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar). Fiske med kastspö eller flugfiske får inte bedrivas från broar som upplåtits för allmän trafik”.

Publicerad 09 December 2017 05:30