4 000 reflexer delas ut till medborgarna

Reflexen kan rädda liv i mörkret

HÄSSLEHOLM. Höst- och vintermörkret ställer inte bara högre krav på bilförarna. Även fotgängarna har ett ansvar när de vistas i trafiken. Och många olyckor hade kunnat förhindras om fler valt att använda reflex.

Veronica Haagen, trafikingenjör på Tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun anser att det behövs fler resurser för en bättre kommunikation med medborgare och kommun och för att på så sätt öka användandet av reflex, vilket i sin tur kan rädda liv.

– Ja, vi att det är information som behövs och få ut hur viktigt det är att använda reflexer och belysning för att se och synas. Syns du inte finns du inte, menar Veronica Haagen.

De senaste veckorna har Tekniska förvaltningen delat ut drygt 2000 reflexer till invånare i Hässleholms kommun och arbetet fortsätter under hela december.

– Vi har beställt totalt 4000 reflexer i år och vi fortsätter att dela ut dessa så länge vi har kvar. Nästa år beställer vi troligen nya och då får vi utvärdera behovet, om det är större kommer vi nog beställa fler.

Enligt Veronica Haagen är cyklister relativt bra på att använda reflexer och belysning medan fotgängarna är generellt sämre.

Förutom utdelning av reflexer i centrum så har man också placerat ett antal på flera servicekontor i närområdet som ska delas ut till invånarna.

– En reflex bör sedan bytas ut varje år för att fungera som de ska.

Publicerad 09 December 2017 06:00