Beslut:

Nyanlända måste integreras – annars dras bidrag in

Gäller från årsskiftet

VELLINGE. Under onsdagskvällen beslutade kommunfullmäktige i Vellinge att införa integrationsplikt. Det innebär en rad olika krav som nyanlända i kommunen måste uppfylla för att inte riskera att bli av med sitt bidrag.

Av
Sandra Björklund Qvarfordt

Carina Wutzler (M) är ordförande i kommunstyrelsen i Vellinge, som igår kväll berättade om beslutet att införa integrationsplikt. Hon säger att beslutet grundar sig i att man snabbare vill få ut nyanlända på arbetsmarknaden och på så sätt få hela integrationsprocessen att gå fortare.

– Integrationsplikten handlar om att ställa krav på de nyanlända att de ska delta i aktiviteter. En del av det är att gå på SFI, en del består av en kurs i samhällsorientering och en annan del är en individuell etableringsplan som utgår ifrån alla individers olika förutsättningar, som utbildning och vilka erfarenheter man har med sig från hemlandet, säger Carina Wutzler (M) till Lokaltidningen.

Kommunen har vissa förpliktelser och skyldigheter gentemot de nyanlända och därför tycker hon att det ska vara en skyldighet för nyanlända att själva engagera sig i sin etablering och integrering i samhället. När integrationsplikten införs efter årsskiftet måste de nyanlända uppfylla kraven, för att bland annat inte förlora sitt bidrag. Carina Wutzler (M) säger dock att det inte bara handlar om skyldigheter – utan också om rättigheter.

– Skälet till att vi vill införa detta är att vi ser att vi behöver förtydliga just att rättigheter och skyldigheter hör ihop. Problemet i Sverige idag är att det tar alldeles för lång tid för folk att komma in på arbetsmarknaden. Då vill vi skapa rätt förutsättningar, fast mycket tidigare, säger Carina Wutzler.

I dagsläget tycker kommunstyrelsens ordförande att integrationen i Vellinge funkar bra, men att det fortfarande finns mycket som behövs göras:

– Vi är bra på mycket, men vi kan bli bättre. Vi vill få individer att förstå att det inte är frivilligt att delta i integrationsprocessen. Vi har redan mycket engagemang från lokalsamhället och erbjuder SFI, men vi behöver mycket fler insatser och vi behöver ställa krav på individer att själva skaffa sig den kompetens som krävs för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Trots att beslutet inte offentliggjordes förrän igår kväll säger Carina Wutzler att moderater i flera andra kommuner redan har hört av sig och visat intresse. Vad effekten av integrationsplikten blir, det menar hon dock är för tidigt för att se.

Publicerad 07 December 2017 00:00