Så vill politikerna stoppa butiksdöden

"Det är en utarmning av ortskärnorna som håller på att ske"

BJÄRE.

För att motverka utarmningen av handeln i Bjäres orter vill nu fyra oppositionspartier ta fram en handelspolicy som ska verka för en fungerande handel i kommunen.

Utvecklingen av handeln på Bjärehalvön är problematisk och visar tendenser på en utarmning av ortskärnorna. Det menar Liberalerna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet som nu enas i en gemensam motion där man vill få tillstånd en handelspolicy.

Policyn syftar till att tydliggöra kommunens viljeriktning och mål för handeln i kommunen, men ska även öka förutsägbarheten för investerare samt fungera vägledande för kommunen i dess olika roller.

– Den ska verka för en fungerande och bred handel i hela kommunen, säger Thomas Nilsson (L).

Det var efter en branschträff för handeln, där även politiker var inbjudna, som de fyra oppositionspartierna enades om att ta ett grepp mot en negativ handelsutveckling på Bjäre.

– Vi har sett de här bekymren tidigare, där livsmedelaffärerna i Ramsjö, Västra Karup och Östra Karup har försvunnit under de senaste åren. Även i centralorten, där nu senast livsmedelaffären Gamlegården la ner, finns det tomma lokaler. Det är en utarmning av ortskärnorna som håller på att ske. Kommunen, fastighetsägarna och handeln måste göra något tillsammans för att motverka den utvecklingen, säger Thomas Nilsson.

Vad konkret kan ni politiker bidra med?

– Bland annat planlösningar, trafik, parkeringsmöjligheter. Parkeringar i centrum inne i Båstad är något som jag vet har diskuterats mycket, menar Anne Kjellberg (S).

Men även samordning, tillståndsgivning, göra torgytorna attraktiva är något som politiken kan bidra med i fråga om en attraktiv handelsutveckling, menar politikerna.

Det är en utarmning av ortskärnorna som håller på att ske.

– En viktig del av en handelspolicy är förutsägbarheten, så att investerare ska våga satsa i Båstad eller på Bjäre överlag, säger Christer de la Motte (M).

Att butiker har stängt och lokaler står tomma menar Anne Kjellberg exempelvis kan ha stor påverkan på centralorten Båstads centrumkärna.

– Om man tittar på Torekov som exempel så är det liv och rörelse på sommaren med ganska dött på vintern. Det kanske blir mer bostäder längs Köpmansgatan och själva centrumkänslan flyttas längre österut, säger hon.

När en handelspolicy skulle kunna sättas i verket är ännu oklart. Men förhoppningen är inom ett år.

– Det kan kanske vara en realistisk tidsplan. Anses frågan vara angelägen kan den i bästa fall komma upp på bordet att beslutas om under våren, säger Thomas Nilsson.

Finns det en risk att policyn bara blir ett dokument med fina ord och en hyllvärmare?

– En sådan risk kan alltid finnas. Men vi politiker, fastighetsägarna och handlarna måste arbeta tillsammans för en positiv handelsutveckling. Ansvaret ligger inte på en, utan vi måste göra det tillsammans, säger Thomas Nilsson.

Publicerad 07 December 2017 03:00