Löneökning väntar 350 förskollärare i Malmö

Får 400 kronor extra från årsskiftet

MALMÖ. Det råder sedan länge brist på förskollärare – inte bara i Malmö utan i hela landet. Därför har Malmö stad nu beslutat att höja lönen för 350 förskollärare.

Av
Sandra Björklund Qvarfordt

Förskolor i hela Sverige kämpar med att rekrytera, och behålla, kompetenta medarbetare. Bristen på förskollärare blir större och större och i Malmö ser man med stort allvar på detta. Peter Lindberg, förskoledirektör, menar att beslutet att höja lönerna bara är en av många satsningar för att motverka den negativa utvecklingen.

Konkurrensen från grundskoleverksamheten och andra kommuner pekas ut som en av flera faktorer till den ökade förskollärarbristen i Malmö. Utöver att konkurrensen ökar växer samtidigt Malmö, så behovet av personal inom förskolan ökar.

I Malmö är lönenivån anpassad efter arbetsmarknaden för nyutbildade förskollärare, vilket gör att gruppen förskollärare med några års erfarenhet riskerar att hamna under sina nyutbildade kollegor. Förskoleförvaltningens HR-chef Karin Bergstrand säger att det är viktigt att behålla just dem som redan har ett par års erfarenhet – och därför är det just deras löner som ska regleras.

Lönehöjningen är från 400 kronor och ska gälla från årsskiftet. Detta gör att erfarna förskollärare i Malmö då kommer att tjäna mellan 28 000 och 29 000 kronor.

Publicerad 07 December 2017 10:02