S: Ge vårdpersonal sänkt arbetstid med bibehållen heltidslön

LANDSKRONA

. I en nyligen lagd motion vill Socialdemokraterna att man ska minska heltidsmåttet med bibehållen heltidslön för personal inom vård och omsorg.

Partiet vill att Landskrona stad ska vara i framkant i arbetet med att göra arbetsmarkaden mer attraktiv så att de som arbetar inom vård och omsorg ska välja och vilja arbeta i Landskrona både nu och i framtiden. Det framgår i en nyligen lagd motion.

S lyfter fram att kommunens invånare som är i behov av vård och omsorg ska få den arbetsmarknadens bästa personal, samt att Landskrona stad bör vara ett föredöme som arbetsgivare och ha förmågan att attrahera kompetent och välutbildad personal inom vård- och omsorgssektorn.

En lösning på detta är att reformera heltidsmåttet för medarbetare inom just vård och omsorg, menar partiet. Vidare framhåller man att det är dags att sätta rekryteringsproblem i relation till sjukskrivningstal samt dåliga löner, arbetsvillkor och stress – även i relation till en förändring av heltidsmåttet. "Om dessa nämnda saker sätts i relation till varandra blir en förändring av heltidsmåttet från 40 timmar i veckan till kortare arbetstid med bibehållen lön ingen kostsam reform", står att läsa i motionen.

Därför vill partiet att vård- och omsorgsnämnden tillsammans med kommunstyrelsens personalutskott får i uppdrag att ta fram en plan för hur en sådan reform kan genomföras samt att budgetmedel för att ta fram en sådan tillskjutes från nämnd och peronalutskott.

Publicerad 06 December 2017 05:30