Blodförgiftad man uppmanades att gå till vårdcentral

Universitetssjukhuset i Lund kritiseras för passiv vård

LUND. Den svårt sjuke mannen hade tappat åtta kilo på några veckor och sökte sig till akuten i Lund efter besök på vårdcentral i Svalöv. Han hade gulnad hy, buksmärtor och prover som togs var avvikande. Trots det skickades han hem på grund av platsbrist. Mannen drabbades av blodförgiftning på grund av den passiva vården. Nu får sjukhuset kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

Mannen skickades hem inte en utan två gånger från akuten. Vid det första besöket i juli i år togs prover och mannen ombads återkomma dagen efter. Då fick han tillbringa natten på akuten eftersom det inte fanns några lediga vårdplatser. Enligt journalerna ska heller ingen diskussion gjorts om mannens försämrade levervärden eller provsvarsens tecken på infektion.

Istället för vård skrevs morfintabletter ut och mannen skickades hem och uppmanades att gå till en vårdcentral "om någon vecka för ny bedömning och nya prover."

Nästa dag återkom mannen igen till sjukhuset i ett mer försämrat skick då han varken kunde äta eller dricka. Först då blev han inlagd på akutvårdsavdelning. Trots att mannen blev allt sämre under de tre dagarna på avdelningen finns det ingen dokumentation av något läkarbesök. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) bedömer att vården på akutvårdsavdelningen var allt för passiv. Mannen drabbades av blodförgiftning och multiorgansvikt. En operation planerades om att operera bort gallblåsan. Då drabbades mannen av en ny blodförgiftning.

"Fortfarande är han inte helt återställd", skriver mannens sambo i anmälan.

Ivo kritiserar nu vårdgivaren, som angett platsbrist som orsak. IVO anser att vården brustit avseende de ställningstaganden och utredningar som gjordes när patienten vistades på akutmottagningen och nämner även i sitt beslut att "vården, behandlingen samt dokumentationen under patientens vistelse på den kirurgiska akutvårdsavdelningen var bristfällig."

Publicerad 06 December 2017 11:31