Landstinget anmäler läkare som hänvisade till Gud

Malmöläkare beskrev remisser som "att handla kläder på McDonalds"

MALMÖ. Landstinget Blekinge anmäler en hyrläkare till Ivo på grund av brister gällande språk och medicinsk kompetens, samt stundtals "katastrofal" kommunikation med kollegor och patienter. Läkaren med anknytning till Malmö ska bland annat ha gjort religiösa anspelningar och frågat patienter med psykisk ohälsa om de har sökt hjälp hos Gud, enligt anmälan.

Hyrläkaren på en vårdcentral i Karlshamn ska inte bara ha varit nedlåtande och haft bristfällig kommunikation mot patienter. Även personal ska ha utsatts för läkarens beteende.

"Jag bryr mig inte, anmäl mig då, jag får bara dessa djävla patienter", ska läkaren sagt och har lagt på luren i örat på sköterskor.

I ett annat fall ska läkaren, som är i 40-årsåldern, frågat "har du sökt hjälp hos Gud" efter att en patient med psykisk ohälsa önskat vård.

Samtidigt har både personal och patienter ansett att läkaren haft brisfällig medicinsk kompetens och sagt att han bara är hyrläkare och gör inte mer än vad han "behöver göra för dagen", enligt anmälan.

Hyrläkaren ska ha använt sig av ett bildspråk som patienterna inte alltid har förstått. När läkaren skulle förklara sjukvårdssystemet och varför olika avdelningar skriver remisser använde han liknelser som att det är som "att handla kläder på McDonalds". Vissa har uppfattat hans språkbruk som stötande.

Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ska läkaren också vara inblandad i ärende som kan komma att lex Maria-anmälas. Det framgår att han har gjort utskrivningar till en patient utan att läsa journalen, vilket resulterade i en kombination av beroendeframkallande läkemedel som är "direkt olämplig", enligt anmälan.

Vårdcentralen i Karlshamn, där läkaren arbetade från maj till oktober i år, avslutade kontraktet med mannen i förtid.

Publicerad 05 December 2017 12:37