Oro för stora barngrupper inom förskolan

Förskolechef: "Jag delar inte bilden fullt ut"

Av
Felix Alnemark

Felix Alnemark

FÖRSLÖV/VÄSTRA KARUP. Föräldrar på förskolorna Ängsbyn, Skogsbyn och Klockarebyns förskola upplever en oro över att barngrupperna blir allt större. Framförallt handlar det om barnens trygghet och att den pedagogiska verksamheten blir lidande.

Det skriver föräldrarepresentanter för de tre förskolorna i ett brev som skickats till ansvariga på Båstad kommun.

– Det var vår upplevelse om att det var en pressad tillvaro både för personalen och för barnen. Det flöt inte på som man önskat. Jag har egentligen alltid förespråkat små barngrupper för barnens bästa. Sen fanns det situationer som ledde till att jag började reflekterade mer över vad barngruppernas storlek har för inverkan på barnen och personalen, säger Gabriel Giselsson.

I brevet skriver föräldrarna att personalen upplevs som pressad och att de anstränger sig för att tillgodose barnens behov och säkerhet.

Det får den pedagogiska verksamheten att stå tillbaka, menar man. Föräldrarna menar också att personalens arbetsbörda har ökat eftersom fler yngre barn vistas i verksamheten och fler barn har en lång vistelsetid.

– Jag upplevde att det var fler barn och mer att göra för pedagogerna.?När man bara räknar huvuden ser man en viss täthet men när man ser vistelsetiden så är det många barn på samma plats. Vi är jättenöjda med pedagogerna men när det är så många barn i grupperna så blir det en stress för barnen, säger Boel Nilsson, förälder.

Med brevet hoppas föräldrarepresentanterna att politikerna ska ta sig en funderare.

– Vår önskan är att man ska våga satsa på förskolan och att man ske investera i barnen för jag tror att det betalar sig genom hela skolväsendet. Vi vill att man ger förutsättningarna så att alla barn får sina behov tillgodosedda och att förskollärarna får möjlighet att göra ett bra jobb, säger Gabriel Giselsson.

Han säger att de tycker att pedagogerna gör ett fantastiskt jobb och att de vill stötta deras arbete.

Förskolechefen för två av de aktuella förskolorna,Berit Hjalmarsson, menar att man också måste titta på hur personaltätheten ser ut. Frågan om barngruppernas storlek har varit uppe i Båstad kommun nyligen.

– Kommunfullmäktige har antagit i skol- och utbildningsprogrammet 2014– 2021 att årsgenomsnittet ska vara max 15 barn i gruppen och det är också något som Skolverket tar upp i sina allmänna råd, säger Berit Hjalmarsson, förskolechef för Ängsbyn- och Skogsbyns förskola.

Det finns också olika sätt att vara flexibel kring gruppernas storlek efter utifrån hur man organiserar olika aktiviteter menar Berit Hjalmarsson.

– Man kan till exempel dela upp barnen så att en grupp med tio barn gör en aktivitet ute och fem barn är inne med en pedagog och har en annan aktivitet, säger Berit Hjalmarsson

Hon har inte sett det slutgiltiga brevet från föräldrarna men känner till att det har varit på gång en skrivelse.

– Det visade sig våren 2017 att vi hade hög beläggning och vistelsetid för barnen på Ängsbyn. Men vistelsetiden har gått ner från i snitt 37 timmar till cirka 30 timmar. Det påverkar ju och är positivt för barnen.

Hon berättar också att trycket har minskat på förskoleplatser sedan det startade en fristående förskola i Forslöv.

– Jag kan se att det skapas fler relationer mellan barn till barn och barn till vuxen, ju fler barn som är inskrivna i grupperna. Pedagogerna arbetar därför med olika strategier och metoder för att dela grupperna.?Man har ju inte alla barn på en pedagog. Vi jobbar med att skapa lugnare och tryggare miljöer. Från min sida måste man också ta hänsyn till personaltätheten, säger Berit Hjalmarsson.

Delar du föräldrarnas problembild?

– Jag delar inte bilden fullt ut. Vi har dock ingen kompensation för barnens höga vistelsetid idag.?Skolpengen tar inte hänsyn till vistelsetid eller ålder på barnen och där kan vi se att det blir en obalans.

Det är en fråga som Båstad kommun arbetar med just nu. En utredning har tillsatts för att genomlysa frågan under de närmaste veckorna.

– På sikt kommer vi sannolikt att få bättre kompensation för yngre barn. Det gör att vi förhoppningsvis kan öka personaltätheten och minska antalet barn i grupperna. Det är generellt en vinst i färre barn – än många barn och många pedagoger, säger Berit Hjalmarsson.

Publicerad 21 November 2017 06:00