Pojke opererades akut efter felaktigt dropp

Armen svullnade upp – tvingades till flera operationer och hudtransplantation

MALMÖ. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) är kritisk till bland annat personalens kunskaper på Skånes universitetssjukhus i Malmö sedan det tagit ett par timmar att upptäcka att en inlagd pojkes dropp gick rakt ut i underarmen som svullnade upp kraftigt. Han fick därefter opereras två gånger, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Det var i våras som pojken kom till akuten i Malmö på grund av bland annat kräkningar, diarré och feber. Omgående beslutades att pojken skulle få intravenös antibiotika och vätskeersättning.

När en nål skulle stickas i pojkens arm så att han kunde få medicin sprack ett blodkärl. Enligt sjukvården var patienten svårstucken och därför placerades värmekuddar i armvecken för att blodkärlen skulle synas tydligare och underlätta att sätta nål. Men Ivo hävdar att dessa användes felaktigt och orsakade brännskador genom att låta värmekuddar ligga kvar för länge på pojkens armar.

Samtidigt kontrollerades inte om nålen hamnat rätt och inom kort svullnade pojkens arm kraftigt.

"Av yttranden framgår att berörd personal förlitade sig på att infusionspumpen skulle larma omedelbart om droppet inte fungerade som avsett.", står det i anmälan.

Regelverket kräver att personalen är utbildad på de medicintekniska produkter som används, exempelvis infusionspump som ger infusionsvätskan det tryck som krävs för att den ska kunna tillföras patienten. Ivo bedömer att den vård som patienten fick inte lever upp till dessa bestämmelser.

Efter över två timmar konstaterade en handkirurg att pojken behövde opereras och att "några dagar senare genomfördes en ny operation med slutning av såret och hudtransplantation."

Inspektionen för vård och omsorg bedömer bland annat att dokumentationen i patientjournalen är bristfällig då de brännskador som uppkom i samband med användning av värmekuddar inte dokumenterades och att handhavandet av två medicintekniska produkter var felaktigt.

Publicerad 18 November 2017 07:00