Vårdanställd varnas efter Facebook-inlägg

KRISTIANSTAD. En person i Kristianstad får en skriftlig varning av sin arbetsgivare efter att saker som rör händelser kopplade till en patient publicerats på sociala medier. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren.

"Arbetsgivaren ser mycket allvarligt på det inträffade och det kan vid en upprepning leda till att arbetsgivaren ifrågasätter din fortsatta anställning", går det att läsa i en skrivelse.

Arbetsgivaren Skånevården har för avsikt att varna sin medarbetare då personen skrivit saker på Facebook och Instagram som rör händelser kopplade till en patients besök på en vårdcentral.

"I ett anställningsavtal har parterna rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. För att anställningsavtalet ska fungera förutsätts att båda parter fullgör sina skyldigheter", menar arbetsgivaren.

Publicerad 17 November 2017 06:00