Lara, 32, dog under förlossning – sjukhuset kritiseras för bristande dokumentation

KRISTIANSTAD. I slutet på februari avled 32-åriga Lara Saleem Yousif Al-Jizani, till följd av komplikationer som uppstod i samband med att hon födde tvillingar på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Nu kritiseras sjukhuset av Inspektionen för vård- och omsorg för brister i sin dokumentation både innan och efter det tragiska dödsfallet.

Bland annat saknas dokumentation huruvida patientens önskan om att föda med kejsarsnitt diskuterats och om det i så fall fanns samtycke från patienten att föda vaginalt. Även tidsangivelser för blodtransfusion och hjärträddning saknas, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Ivo kritiserar dock inte vården av kvinnan, men på grund av den bristande dokumentationen har man inte kunnat reda ut när blodtransfusion och återupplivningsförsök inleddes.

Ivo har förståelse för att dokumentationen inte kunde prioriteras i det akuta läget, men patientjournalen borde ha uppdaterats i efterhand, skriver de i sitt yttrande.

Publicerad 17 November 2017 00:00