Läkare skrev i fel patienters journal

Cancersjuk kvinna blev kallad till undersökningar som inte behövdes

LUND. En läkare på universitetssjukhuset i Lund dikterade av misstag flera patienters journalanteckningar på samma person. Följden blev att en kvinna som utreddes för cancer kallades till en rad undersökningar hon inte skulle ha, enligt en lex Maria-anmälan. Felet upptäcktes och åtgärdades, men utgjorde en risk för allvarliga följder, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Av
Andreas Holm

Patienten gjorde ett besök på universitetssjukhuset i Lund där en läkare konstaterade att kvinnan hade misstänkt sköldkörtelcancer. Efter besöket dikterade läkaren journalanteckningar, men av misstag dikterades även remisser in för andra patienter. Bland annat remiss för leverpunktion och ultraljud av hjärtat. Vid tre olika tillfällen kallades kvinnan till undersökningar som hon inte hade behövt.

Efter att patienten själv uppmärksammat felet kontaktade hon sjukvården som avbokade samtliga undersökningar som gjorts på felaktig grund. Händelsen har nu lex Maria-anmälts.

"Bakomliggande orsak till händelsen var bristande rutin vid diktering" och verksamheten har "gått igenom rutinerna med samtliga läkare för att förhindra upprepning av händelsen", skriver Region Skåne i sin anmälan.

Felet kunde ha medfört allvarlig vårdskada. De patienter som till en början inte kallades till sina undersökningar har senare fått göra dessa som planerat.

Publicerad 17 November 2017 08:00