Vittnesmål om grova övergrepp kommer läsas upp på scen

Teaterchefen: ”Ett otroligt viktigt initiativ som vi självklart ställer upp på”

MALMÖ. Många är historierna om vad som skett bakom kulisserna på de svenska kulturinstitutionerna. Den 19-20 november kommer några av dessa historier läsas upp på teaterscener runt om i landet under maifestationen #tystnadtagning.

Under förra veckan samlades 703 skådespelare i ett gemensamt upprop i Svenska Dagbladet där de berättade om de sexuella övergrepp och trakasserier som de har bevittnat eller utsatts för i film- och teaterbranschen.

Uppropet fick kraftfulla reaktioner och ledde till krismöten på flera av landets ledande kulturinstitutioner.

Nu tar skådespelerskorna berättelserna tillbaka till teaterscenen.

Den 19-20 november kommer uppropet manifesteras på flera håll i landet, däribland i Malmö och Helsingborg.

– Det är ett väldigt viktigt initiativ som vi helt och fullt ställer upp på, säger Kitte Wagner, chef för Malmö stadsteater, som i veckan fick frågan om att låna ut sin scen.

– Det är förskräckliga historier som berättats, men det är positivt att de kommer fram. Det här har varit ett problem länge, men nu känner man att förändringens vind blåser.

“Vi kommer inte längre att vara tysta. Vi kommer att ställa de ansvariga till svars och låta rättsväsendet göra sitt jobb när det finns anledning till det. Vi kommer att lägga skammen där den hör hemma – hos förövaren och den som skyddar honom.”.

På Malmö stadsteater har man sedan tidigare ett aktivt arbete kring diskriminering och likabehandling och Kitte Wagner beskriver arbetsmiljön som god.

– Min företrädare Petra Brylander gjorde ett otroligt bra jobb vad gäller dessa frågor. Vi har i dag både en diskrimineringspolicy och en policy för ömsesidig respekt. Men det är självklart ett pågående arbete och mitt ansvar som chef är att se till att dessa frågor aldrig hamnar i skymundan. Alla medarbetare ska uppleva ett gott arbetsklimat.

För Kitte Wagner är det även viktigt att #Metoo inte stannar vid en hashtaggrörelse.

– Det här är något som vi systematiskt måste jobba med, inte bara när det är kris. Vi ska självklart använda oss av uppmärksamheten kring #Metoo för att hitta bättre redskap, men vi är inte i mål. Inte här och inte i branschen.

Tror du att teaterbranschen är särskilt drabbad av det här?

– Tyvärr inte. Det ser man med juristernas upprop som kom häromdagen. Det finns i den här branschen, men det finns även överallt i samhället.

– Formellt har alla företag nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det är dags att den nolltoleransen börjar praktiseras.

Du har tidigare jobbat som teaterchef i Danmark. Ser du någon skillnad på arbetsklimatet länderna emellan?

– Sverige är längre fram vad gäller genustänk. Men vad gäller det här är det tyvärr samma överallt. Jag tror inte det spelar någon roll om du är i Tyskland, Danmark eller Sverige. Det här är ett internationellt problem.

Uppropet Tystnad Tagning manifesteras på:

Malmö stadsteater 19 nov 19.00

Helsingborgs stadsteater 19 nov 19.00

Publicerad 16 November 2017 06:34

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen