Vägbyggen slår mot handlarna – efterlyser dialog

LUND. Spårvägsbygget och byggandet av cykelväg gör att det är näst intill trafikstopp i korsningen vid Bredgatan och St Laurentiigatan i Lund. Det är där som Ulf och Camilla Persson driver Lundalampan och de märker en tydlig nedgång i handeln.

– Det är en katastrof för centrumhandeln, säger Ulf när Lokaltidningen hälsar på i butiken.

Utanför är det endast busstrafik tillåten. Trots det kör det mängder av bilar där. Parkeringsplatserna i närheten är avstängda och besökarna i butiken har nästan halverats. Omsättningen har sjunkit med nära 30 procent.

– Vi trodde aldrig att vi skulle få kommunen emot oss, säger Camilla.

Lundalampan valde läget för att det var lätt för många att ta sig dit med bil. Nu är läget ett annat. Hur länge avstängningarna ska vara eller om det kommer bli biltrafik igen vet de inte. Informationen de fått är knapp.

– Jag förstår inte varför vi som näringsidkare inte bjudits in till möten. Vi har inget emot bygget som sådant men måste allt ske på en gång. Julhandeln är på gång, den viktigaste perioden för oss, säger Ulf.

Camilla har gång på gång sökt kommunen för att få svar på sina frågor men konkreta svar har uteblivit. De besked de fått har kommit med post, ofta ett par dagar innan det händer.

– Tidigare har vi slagits mot höga hyror men nu ska vi slåss mot kommunen. Detta kommer ge tomma lokaler i centrum, säger Ulf som berättar att funderingar på att flytta redan finns.

Christer Wallin (M) har varit på besök i butiken då de startat en namninsamling.

– Det är en väldigt oroande signal detta ger. Vi i kommunstyrelsen har en stor enighet kring att centrumhandeln ska leva. Uppenbarligen har inte servicen till medborgarna, som de har rätt till, inte fungerat.

– Vi har hört larmsignaler tidigare och handlarna borde fått vara med och påverkat verkligheten. Nu har hela tillgängligheten kollapsat, säger Christer Wallin (M).

I korsningen utanför butiken har det tidigare funnits trafikljus som reglerat trafiken. De är nu borttagen. Reglerna för hur det ska köras i korsningen har den senaste tiden också förändrats med kort varsel. Egentligen är det bara busstrafik tillåten men det hindrar inte mängder av bilar att köra där, inte heller att gena över det lilla torget utanför butiken.

Att det blev ett dubbelt arbete på gatorna med både spårväg och cykelväg handlar om att centrum inte skulle stängas av i två ändar berättar tekniska nämndens ordförande Emma Berginger (MP).

– När det kommer till parkeringsplatserna kan det bero på avstängningarna men också på att det är byggtrafik i området, säger Emma Berginger som känner till att det är en del smittrafik i området.

– Det är generellt problem vi har men det är polisen som ska följa upp det och det finns ingen möjlighet att de ska stå i varje gathörn.

fredrik magnusson

Publicerad 15 November 2017 06:00