Sverigeunika spelet ger studiero i skolan

HÖJA.

Öka studieron i skolan och minska den sociala utsattheten för barnen. Det har varit huvudfokus i det Sverigeunika pilotprojektet Höjaspelet som spelats på Höjaskolan.– Hos elever som uppfattas som störande har vi märkt störst positiv utveckling, säger projektansvarige Jimmy Pettersson.

Av

Sedan början av 2016 har man spelat Höjaspelet på Höjaskolan. Jimmy Pettersson har arbetat med pilotprojektet som syftar till att på kort sikt öka studiero och måluppfyllelse och minska social utsatthet.

– Det är inte så komplicerat utan det handlar om positiv beteendestyrning genom att ge positiv feedback.

Höjaspelet är den svenska versionen av Good behaviour game, som skapades i USA i slutet av 60-talet. Där har utvärderingar och studier gjorts under lång tid och visat på hur strukturen i klassrummet förbättrar uppväxtvillkor genom en bättre studiemiljö.

I Sverige har utredningar gjorts på olika typer av preventionsarbete, där konstaderades Good behaviour game vara en av få som faktiskt hade positiva effekter.

– Man konstaterade att nästan allt annat preventionsarbete inte fungerade, säger Jimmy Pettersson

Syftet med spelet var att minska störande uppträdanden i klassrummen. Versionen har utgått mycket från den holländska, vars skolsystem mer liknar det svenska, enligt Jimmy Pettersson.

Lärarna har fått utbildning i hur spelet fungerar och hur de ska agera i olika lägen. Läraren ignorerar till exempel när en elev gör något som är fel utifrån spelets regler men bekräftar när en elev gör rätt. Det leder enligt Jimmy Pettersson till en slags självkorrigering hos eleverna.

– På så sätt blir barnen då positiva förebilder för varandra vilket ger en positiv gruppkänsla i klassen.

Tillvägagångssättet har gett en positiv utveckling i klassrummen och hos eleverna, särskilt hos vissa.

– Hos elever som uppfattas som störande har vi märkt störst positiv utveckling.

Till en början fanns mindre vinster till barnen, men allteftersom försvinner de. Effekten efter några terminers spelande, från förskoleklass till femman, är slående.

– Nu när läraren säger att Höjaspelet börjar så är det som att trycka på en knapp, det blir helt tyst.

Eleverna Jovan Bogeski, Andy Aliqi, Marko Mladenovic, Adelina Podbićanin tycker att spelet har gjort att det blir lite lugnare i klassrummet. Även när man inte spelar.

– Efter ett tag när det hade gått väldigt bra så slutade vi spela spelet men låtsades som att vi gjorde det, säger Marko Mladenovic.

Tillsammans har de satt upp regler som ska hållas. Till exempel att man ska hjälpa varandra, titta och lyssna, använda specialtecken när man vill gå på toaletten eller fokusera. När reglerna bryts kan de olika grupperna bli av med ett av det antal kort man fick i början av spelet.

Adelina Podbićanin tycker att det har varit bra att spela spelet, även om det är lite tråkigt att bli av med kort.

– Det blir tystare när man spelar, säger hon om fördelarna.

Jimmy Pettersson berättar att i en rundfrågning bland eleverna tyckte 94 procent av dem att fler skolor skulle få prova på spelet. Andy Aliqi håller med.

– Jag vill att fler ska få lära sig spelet och hur det känns när det är helt tyst i klassrummet, säger han.

Therese Blunck, Jovan Bogeski, Adelina Podbićanin, Jimmy Pettersson, (längst fram) Andy Aliqi och Marko Mladenovic tycker att pilotprojektet Höjaspelet har varit kul.

Therese Blunck, Jovan Bogeski, Adelina Podbićanin, Jimmy Pettersson, (längst fram) Andy Aliqi och Marko Mladenovic tycker att pilotprojektet Höjaspelet har varit kul. Hannes Tobiasson

Publicerad 14 November 2017 11:00