Patientens heshet var missad cancer i svalget

Besökte vården fyra gånger innan rätt diagnos ställdes

LUND. En patient sökte tre gånger till en vårdcentral i Lund för halsont, heshet och obehag i svalget och fick olika diagnoser varje gång. Ingen av dem var dock cancer i svalget, vilket konstaterades av en utredning som kom till skott först fjärde gången patienten sökte. Nu lex Maria-anmäler vårdgivaren den försenade diagnosen rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Av
Andreas Holm

Det var i höstas förra året som patienten uppsökte sin vårdcentral för halsont och smärta i höger öra. Där konstaterades att patienten led av en muskelpåverkan efter ett tandläkarbesök. Det blev bättre under en period men i slutet på förra året tvingades patienten söka ny vård. Hosta, heshet och obehag i svalget tolkades själv av patienten som någon form av influensa, men vårdgivaren rekommenderade uppföljning hos en öron-näs- och halsspecialist om symtomen inte blev bättre.

Det blev dock inte bättre. Under ett tredje besök på vårdcentralen i Lund på knappt ett halvår visade provtagning att patienten hade streptokocktonsillit och fick antibiotika. Två veckor senare tvingades personen uppsöka akut vård på Skånes universitetssjukhus i Lund där öron-näs- och halsspecialister kunde konstatera att patienten led av cancer i svalget.

Eftersom händelsen har medfört en allvarlig vårdskada väljer nu vårdgivaren att lex Maria-anmäla den försenade diagnosen.

Publicerad 14 November 2017 15:38