Mölleskolans ledning svarar på kritiken

SKIVARP. Mölleskolan i Skivarp har anmälts till Skolinspektionen. Nu svarar skolans ledning, tillsammans med skol- och utbildningsförvaltningen i Skurup, på den hårda kritiken som i ett brev har framförts av nio föräldrar till elever på skolan.

Skolan anklagas bland annat för att utöva kollektiva bestraffningar, att personalen inte bemöter eleverna på ett bra sätt och att personalen ibland är våldsam.

"Pedagogerna har en positiv inställning till barnen/eleverna och bemöter barnen på ett trevligt sätt. I pedagogernas uppgifter ingår dock också att tillrättavisa barn/elever som beter sig på ett oacceptabelt sätt och stoppa barn som gör andra illa eller förstör inventarier. I dessa situationer är tonen av förklarliga skäl mindre trevlig" skriver skolledningen bland annat i sitt svar.

I förra veckan kommenterade rektor Maria Appelgren anklagelsen om att pedagoger är våldsamma såhär:

– Jag blir förskräckt när jag läser detta. Det faller på sin egen orimlighet. Det är klart att det inte förekommer.

Föräldrarna har bland annat också anklagat skolan för att inte ge eleverna den hjälp de har rätt till. Enligt skolledningen förs dock en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare till barn som har speciella behov. 

På grund av anmälan har en skolpsykolog fått i uppdrag att utreda situationen på skolan. Utredningen ska innehålla nulägesbeskrivning, analys och ge förslag på eventuella åtgärder.

"Det kan konstateras att skolan har ett bra regelverk och engagerade och positiva pedagoger för att hantera de flesta situationerna. Att de föräldrar som hört av sig upplever brister måste dock tas på allvar. Ur ett övergripande perspektiv är det viktigt att få en konkretare bild av de upplevda bristerna varför vi nu genomför en 360-gradersbelysning av problemen där alla parter kommer till tals" sammanfattar rektorn och biträdande förvaltningschef Mats Lundqvist.

Publicerad 14 November 2017 06:00