Kameror och väktare ska få bukt med sopdumpning

Nya tag ska tas för att förhindra nedskräpning

ÅTERVINNING. Folk som dumpar grovsopor vid återvinningsstationer är ett problem som medför stora kostnader och irritation, enligt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Nu tar man hårdare tag mot nedskräpningen. Ett 20-tal kommuner runt om i landet där problemen är som störst har valts ut, däribland Helsingborg, Båstad, Laholm och Bjuv.
Under årets första tre månader har FTI transporterat bort cirka 800 ton grovsopor över hela landet, sopor som illegalt har dumpats vid återvinningsstationerna.
 
 

Samarbete med kommuner

FTI ska samarbeta med kommuner. FTI rapporterar att man under de senaste åren har vidtagit en rad åtgärder som att säkerställa att behållarna töms i tid och att det inte ligger återvinningsbart material utanför behållarna. Men, det stora problemet kvarstår, den illegala dumpningen av grovsopor, enligt FTI.Det handlar dels om privatpersoner som dumpar till exempel soffor, kylskåp och annat som egentligen ska lämnas på kommunala bemannade återvinningscentraler, dels om företag och verksamheter som dumpar till exempel byggavfall, stora mängder däck och inte minst restaurangavfall. Avfall från företag ska hanteras av en privat eller kommunal entreprenör på uppdrag av företaget.
– Vi upplever att dumpningen ökat på senare tid. Det gäller inte bara hos oss utan även på andra ställen. Vi anser att det är av den karaktären att vi måste göra något åt det, säger Ulla Krohn, regionchef FTI.

Kameraövervakning och väktare

Projektet, som går under benämningen Ren Återvinning, är ett samarbete mellan FTI och ett antal utvalda kommuner och ska syfta till att börja minska nedskräpningen på utvalda stationer. Man kommer att testa olika metoder. Det handlar om bland annat information, enligt regionchefen. Men även andra åtgärder är aktuella.
– En viktig fråga är information, det förekommer ju okunskap kring vad som gäller. Vi kan även jobba med skyltning och sätta upp belysning. Det kan vara kameraövervakning, väktare eller värdar som finns på plats för att informera och som kan  vara tydliga mot besökare som inte vill följa vad som gäller, säger Ulla Krohn.
Efter testperioden kommer de olika åtgärderna att analyseras och vägas mot varandra. De metoder som visar sig vara effektivast kommer successivt att genomföras på fler platser.

Publicerad 19 April 2017 00:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen