Åtta av tolv butiker sålde alkohol utan att kolla id

Kommunens kontrollköp visar på brister

ÄNGELHOLM. Åtta av tolv butiker kontrollerade inte id, när kommunen genomförde kontrollköp av folköl och tobak.
Kommunen genomför kontrollköp genom att låta ungdomar fyllda 18 år, men med ungdomligt utseende, prova att handla folköl och cigaretter i ett antal utvalda butiker. Detta för att se om butikerna följer lagbestämmelser och kräver legitimation för att förvissa sig om ålder. Vid senaste tillfället för några veckor sedan blev resultatet att åtta av de tolv butiker som kontrollerades vid just det tillfället inte bad om legitimation. Vid det förra kontrolltillfället i januari gjordes kontrollköp på 13 ställen, vid detta tillfälle släpptes nio av köpen igenom utan att butiken förvissat sig om åldern på den som handlade.
– Det är allvarligt om ungdomar som är minderåriga får tag på cigaretter och folköl. Folköl innehåller mer alkohol än man kanske tror och en ungdom kan absolut bli ordentligt full på några öl, säger Maria Selway, drogförebyggande samordnare i Ängelholms kommun och fortsätter:

– När det gäller cigaretter är det viktigt att vi alla ser till att vi håller på den lagstiftningen vi har på området, det finns verkligen en anledning till att den finns. Tobaksbruk har så många negativa konsekvenser på alla plan för både samhället och den unge själv.
Varför är det så stor andel butiker som släpper igenom köp utan att kolla id tror du?
– Det beror inte på någon illvilja hos butiker utan man är inte riktigt medveten om vad som gäller och vad det kan få för konsekvenser om man inte är noggrann med ålderskontrollen, säger Maria Selway och fortsätter:

– Butikerna bryter inte mot lagen eftersom personerna som gör köpen är 18 år fyllda men det finns tydliga riktlinjer om att butiksägare ska förvissa sig om att personen är över 18 och ska be om legitimation på alla under 25 och och gärna även de personer som de kan misstänka är under 30 för att vara på den absolut säkra sidan.
 
 

Ger utbildning

Kontrollköpen är ett sätt att försöka strypa tillgången på alkohol och tobak till unga, enligt drogförebyggande samordnaren. Hon vill betona att syftena med kontrollköpen inte är att klämma åt några butiker utan att få butiksinnehavare att förstå vikten av att kontrollera legitimation för att förhindra att minderåriga kan köpa alkohol eller tobak.
- Detta öppnar också upp möjlighet för oss att ha en dialog med butikerna om anledningen till lagstiftningen. Vi håller dessutom en halvdags gratis utbildning för butikerna där vi bland annat går igenom lagstiftning, följderna av att unga människor får tag på alkohol och tobak och enkla redskap på hur man hanterar att säga nej  på ett smidigt sätt och undviker  konfliktfulla situationer, säger Maria Selway.

Gör återbesök

Dagen efter kontrollköpen återkopplar tillsynsansvariga till butikerna, goda såväl som mindre bra resultat och pratar då också med den personen som sålt.
- Vi är noga med att också ge beröm till de som faktiskt lyckats bra vid kontrollköpen, säger René Tillman, tillsynsansvarig på tobak.
Nytt för i år är att de butiker som säljer utan att kolla legitimation får betala för det återbesök av tillsynsansvariga som är nödvändiga. Kommunen gör kontrollköp vid fyra-sex tillfällen årligen.

Publicerad 12 April 2017 05:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen