Areeba Noor Ali, Elena Zikra, Endrit Hajra och Sanna Mama är stolta över att gå på Lindängeskolan, som de tycker har ett oförtjänt dåligt rykte. Foto. Åse-Marie Nilsson

Areeba Noor Ali, Elena Zikra, Endrit Hajra och Sanna Mama är stolta över att gå på Lindängeskolan, som de tycker har ett oförtjänt dåligt rykte. Foto. Åse-Marie Nilsson

Niorna i förortsskolan trivs bäst i hela staden

LINDÄNGEN. Lindängeskolans nior är de mest nöjda niorna i hela Malmö. Hela 84 procent av dem känner en mycket stor trygghet i skolan.
– Många underskattar Lindängeskolan och tror att mycket är dåligt här, men jag gillar skolan jättemycket. Det är ett skönt ställe, med underbara lärare. Att området är dåligt betyder inte att skolan är det, säger Endrit Hajra i årskurs 9 på Lindängeskolan.
Rektor Jaklina Stankic instämmer.
– Vi har kämpat med dåligt rykte och det här är en framgång inte bara för skolan, utan för hela området. Det är ett fantastiskt resultat och jag är extremt stolt. Niorna på Lindängeskolan har 8,7 i index i nöjdhet med sin skola. Det är ingen annan skola i hela Malmö som har ens 8 i index. Medelindexet för alla skolor ligger på 6,17.

Elever i årskurs 7 och 9 i Malmös kommunala skolor deltog i en nöjdhetsenkät i början av året. Enligt enkäten känner 80 procent av Lindängeskolans nior mycket starkt att det finns en tillit till deras förmåga i skolan. I denna kategori har 85 procent svarat ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker” och 80 procent ”Mina lärare tror att jag kan lyckas med mitt skolarbete”.
– Eleverna känner sig motiverade och vet vad de ska bli i livet. Lärarna är väldigt engagerade i eleverna och har lyckats förmedla en tro på att eleverna kan lyckas. Lärarna är också goda förebilder, säger Jaklina Stankic.

Siffrorna är också väldigt höga när det gäller kategorin ”Grundläggande värden i undervisningen”: 80 procent av niondeklasarna ställer sig väldigt positiva. Men allra mest sticker kategorin Trygghet ut: 84 procent av niorna känner stor trygghet i skolan.
– Det är extremt högt. Det handlar om relationer, att det finns en god kommunikation mellan lärare och elever.
Just relationer är något som både personal och elever på Lindängeskolan återkommer till hela tiden.
– Vi kan prata med lärarna om mycket, även personliga saker. De känns som om de bryr sig om vår framtid, säger Areeba Noor Ali i årskurs 9.
– Tryggheten i skolan är stor. Händer något tar lärarna tag i det med detsamma. Jag gillar gemenskapen här och kontakten mellan lärare och elever, säger Elena Zikra.

Endrit Hajra menar att det skett en stor förändring sedan de gick i årskurs 7 och att gemenskapen är större nu.
– Jag har hört att det inte lika bra relationer mellan elever och lärare på gymnasiet, säger Elena Zikra.

Areeba Noor Ali nickar.
– När jag har gått på öppet hus inför gymnasiet har jag jämfört med de lärare som vi har här.

Paris Amasalidis, förstelärare i NO och matte, har arbetat på skolan i 20 år.
– Det har blivit en mycket lugnare miljö här, speciellt de sista tre åren. Rektorn är mycket generös och lyssnar mycket på oss. Jag har fått många förfrågningar under åren att byta skola, men jag trivs så bra här.

Sanna Mama är stolt över att gå på Lindängeskolan.
– Människor har väldiga fördomar om Lindängeskolan men enkäten visar att det är inte som folk tror här.

Publicerad 12 March 2017 05:00