Nyanlända flyttar in i lägenheter för äldre

Socialchefen: Ingen kö till särskilt boende

SVEDALA. Under året ska Svedala kommun ta emot 100 flyktingar. För att klara av mottagandet blir hälften av de nybyggda lägenheterna på Toftaängens äldreboende bostäder för nyanlända.

– Det här är en tillfällig lösning som inte påverkar de äldres möjligheter att få boende, säger socialchefen Anna Borgius.
Totalt rör det sig om åtta av sammanlagt 16 nybyggda lägenheter. Hyresgästerna blir antingen ensamstående vuxna eller små familjer. Bostäderna kommer att vara avskilda från de äldres genom separata ingångar.
I sociala medier höjs kritiska röster om att de äldre blir utan bostad. Men enligt socialchefen kommer det inte att finnas någon kö till särskilt boende.
– Redan när kommunstyrelsen 2014 beslutade att bygga ut Toftaängen så innebar beslutet att endast åtta av de 16 platserna skulle användas till särskilt boende. Övriga åtta lägenheter skulle användas till andra lokalbehov innan de behövdes till särskilt boende år 2018 eller 2019. När vi nu öppnar åtta nya platser i mitten av januari så har vi inte någon kö till särskilt boende, säger Anna Borgius.

Hon understyrker att de åtta lägenheterna är en tillfällig lösning.
– Alla kommuner har enligt lag ansvar för att ta emot nyanlända. Vi har förbundit oss att ta emot 100 personer under året och detta är en av flera olika boendelösningar. Vårt mål är att de nya kommuninvånarna ska integreras i samhället och på sikt få en egen permanent bostad.

Publicerad 11 January 2017 07:30

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen