Sextimmarsdag ska locka ny personal

VADSTENA. I flera år har arbetsgruppen varit underbemannad. Nu lockar Vadstena kommun med kortare arbetsdagar för att rekrytera socialsekreterare.

Bristen på socialsekreterare är stor, vilket märks i hela landet. I Vadstena har arbetsbelastningen för socialsekreterarna inom barn- och familjegruppen varit extra hög. I närmare tre år har två av totalt sju tjänster inte varit tillsätta på grund av för få eller inga ansökningar alls. Man har varit beroende av inhyrda konsulter för att klara sig.
– Det är inte fördelaktigt varken ekonomiskt eller för arbetsmiljön och blir därför inte bra för verksamheten, säger enhetschef Lena Silfver.

Nu provar Vadstena, som första kommun i länet, ett nytt grepp. Tanken är att, när gruppen förhoppningsvis blir fulltalig i början av nästa år, ska arbetstiden förkortas till sextimmarsdagar med bibehållen lön.
– Vi tror på det här, att det är en bra lösning, säger Lena Silfver om försöket som kommer att ske på prov under ett års tid.
Just nu pågår rekryteringar till de vakanta tjänsterna. Ansökningarna har varit fler än tidigare, så erbjudandet om kortare arbetstid verkar tilltala en del.
– Det här jobbet är väldigt roligt, men man orkar inte i längden. Det är därför det generellt sett är hög omsättning på personal, säger socialsekreterare Markus Eldh.
Han tror att en kortare arbetsdag kan förbättra förutsättningarna och göra att personalen stannar kvar.
Lena Silfver håller med.
– Det är viktigt att poängtera att det här är ett roligt, utvecklande och stimulerande arbete, det är lätt att det får en negativ klang.

Eftersom tjänsterna redan finns behöver inga extra pengar skjutas till, förklarar Lena Silfver.
Visst finns det vissa risker med att personalen ska utföra sina arbetsuppgifter på kortare tid, medger hon, men fördelarna överväger, menar Silfver.
– Syftet med insatsen är att vi ska kunna arbeta mer kvalitetssäkert och effektivt. Om alla tjänster är tillsatta fördelas arbetet på fler, det blir inte lika stora påfrestningar.
Om man minskar personalomsättningen minskar också stressen, menar Markus Eldh.
– Man jobbar mycket bättre om man känner varandra, det är stressande att inte veta vem man ska jobba med imorgon.

Publicerad 08 January 2017 10:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen