"Det finns människor som har bott i Malmö i 10-15 år som knappt kan prata svenska, vilket skapar ett livslångt utanförskap. Vi vill bryta detta genom att erbjuda människor hjälp med att återvända till sina hemländer", säger Magnus Olsson, Sverigedemokratiskt kommunalråd i Malmö. Foto: Pressbild

SD vill öppna "återvändandecenter"

Även personer med svenskt medborgarskap ska få hjälp

MALMÖ. Allt fler av Malmös utrikesfödda invånare saknar jobb. Sverigedemokraterna vill bryta trenden genom att inrätta ett "återvändandecenter" där människor ska få hjälp med att flytta tillbaka till sitt gamla hemland.
– Det finns människor som har bott i Malmö i 10-15 år men som knappt kan prata svenska, vilket skapar ett livslångt utanförskap. Vi vill bryta detta genom att erbjuda människor hjälp med att återvända till sina hemländer, säger Magnus Olsson, Sverigedemokratiskt kommunalråd i Malmö.
Inrättandet av ett återvändandecenter föreslås i en motion till kommunstyrelsen. SD motiverar förslaget med siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) som visar att 64 procent av Malmös utrikesfödda invånare fortfarande var utan jobb efter tio år. Något som Sydsvenskan nyligen rapporterade om.
Av samma undersökning framgår även att andelen flyktingar i Malmö som fått jobb minskat för varje år sedan 1997.
Exakt vilken hjälp ett eventuellt återvändandecenter ska erbjuda överlåter Magnus Olsson åt kommunens tjänstemän att bestämma.
– Men det kan bland annat handla om att få hjälp med att söka statliga bidrag för att återvända hem.

För att sprida information om återvändandecentret vill Sverigedemokraterna ha årliga utskick som riktar sig till utrikesfödda personer över 18 år som saknar inkomst från förvärvsarbete de senaste 10 åren. Och det gäller inte enbart personer med uppehållstillstånd.

– Även personer med svenskt medborgarskap ska kunna få hjälp, säger Magnus Olsson.
Finns det inte en risk att människor som bott länge i Sverige flyttar tillbaka till ett nytt utanförskap i sitt gamla hemland?
– Det är fullt möjligt. Men vårt förslag handlar om att göra Malmö till en socialt hållbar stad genom att få ner kostnaderna för socialbidrag, arbetslöshet och strukturell hemlöshet, säger Magnus Olsson.

Många utrikesfödda i Malmö kommer från länder där det pågår krig eller där de riskerar förföljelse. Hur tror du detta påverkar deras benägenhet att återvända?

– Det är för tidigt att spekulera kring detta och det är ett erbjudande om återvändande till personer som lever i ett cementerat utanförskap i Malmö, alltså inget tvingande återvändande som till exempel när någon utvisas till sitt hemland, säger Magnus Olsson.

Lokaltidningen har sökt kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) för en kommentar.

"Vi avstår den här gången, men tack för frågan", skriver den politiske sekreteraren Anders Malmström i ett sms till Lokaltidningen.
Vad tycker du om förslaget? Kommentera nedan!

Publicerad 26 February 2016 09:15