Sverige får nya sedlar 1 oktober men Magnus Rosdahl får tyvärr vänta ytterligare ett år innan dagens 500-lapp byts ut och Karl XI ersätts med operasångerskan Birgit Nilsson. FOTO: ÅSA BORGLIN

Sverige får nya sedlar 1 oktober men Magnus Rosdahl får tyvärr vänta ytterligare ett år innan dagens 500-lapp byts ut och Karl XI ersätts med operasångerskan Birgit Nilsson. FOTO: ÅSA BORGLIN

Snart slipper han kungen på 500-lappen

Av
Åsa Borglin

HÄSSLEHOLM. 1985 valdes Karl XI att pryda 500-kronorssedeln, i vissa ögon en folkmördare. I Lönsboda skrev den då 32-årige Magnus Rosdahl till regeringen och ifrågasatte beslutet. I dag gläds han över upprättelsen när nya sedlar är på väg.
– Jag blev både ledsen och förbannad när jag fick reda på att Karl XI skulle vara på 500-kronorssedeln, säger Magnus Rosdahl.
Till de som undrar hur händelser över 300 år tillbaka i tiden kan väcka starka känslor förklarar Magnus Rosdahl att det handlar om en allmän sympati för förtryckta.
– Då för 30 år sedan passade jag på att använda 500-kronorssedeln för att väcka debatt, den fick symbolisera det oreserverade hyllandet av krigarkungar på bekostnad av de förtryckta historielösa som ingen sympatiserar med.

Hugga ner männen

I Karl XI:s fall handlar det om hur han i april 1678 lät utfärda en order om att utplåna hela Örkeneds socken i Lönsboda, Magnus Rosdahls hembygd, för att få bukt med det starka fästet av snapphanar som vägrade acceptera påbudet uppifrån att de skulle tillhöra Sverige efter att ha tillhört Danmark i flera hundra år.
Allt manskap som kunde bära vapen skulle nedhuggas, alla hus brännas och djur köras till skogs.
– De förskonade kvinnorna och småbarnen tvingades därmed bort, männen fick fly och de var hänvisade till jordkulor och små backstugor.
Det finns dagboksanteckningar från de som var med, och även om det bara finns en halshuggen bonde dokumenterad, talar befolkningssiffrorna sitt tydliga språk menar Magnus Rosdahl. Utan hus och djur fanns ingen framtid. 1674 bodde det 695 i socknen, 1681 var nästan bara hälften kvar, 365.

Spetsade på pålar

Han fick inte lära sig den delen av Sveriges historia i skolan utan det var något hans pappa och äldre grannar berättade om, kallad ”den stora ofärden”.
I skolan talades det om kejsar Nero som spetsade folk på pålar, men inte om hur snapphanar torterades genom stegling, pålar som kördes upp under huden längs ryggraden medan de ännu levde.
– Det känns faktiskt som en upprättelse och som att Riksbanken lyssnar på oss nu när de skapar en ny tradition utan kungar på sedlarna.
Magnus Rosdahls patos för förtryckta finns kvar, han har rest mycket i världen och sett elände. Bland annat Kambodja och ett museum om Pol Pots och Röda Khmerernas skräckvälde.

Idé om minnesmärke

– Det var gripande och bara ett av många exempel på hur civilbefolkningen kommer i kläm, i de sammanhangen är Örkeneds historia småpotatis.
2018 är det 340 år sedan befolkningen i socknen fick fly för sina liv. Magnus Rosdahl tycker att det vore fint om det till dess gick att organisera en insamling för uppförandet av ett minnesmärke, i svart diabas, traktens svarta guld.
– Varför inte säga en femhundring var från Lönsbodaborna, säger Magnus Rosdahl och ler och poängterar att det finns en fin plats framför kyrkan.
Själv är han fortfarande i högsta grad lönsbonit i hjärtat, trots 30 år som boende i Hässleholm. Han är med i hembygdsföreningen och hälsar på sin mor som bor kvar.

Publicerad 23 September 2015 12:00