Foto: Joel Winqvist

Foto: Joel Winqvist

”Det är kanske inte så lätt att hitta en köpare”

RANSVIK. För kommunen är det viktigt att det även i framtiden bedrivs en kaféverksamhet på platsen, menar stadsarkitekt Sverker Tingdal.

– Kommunen ser gärna att man bibehåller byggnaden för de ändamålen som har varit där innan och som fortfarande gäller och att det ska vara tillgängligt för allmänheten, menar han.
När Naturvårdsverket sålde fastigheten till de nuvarande ägarna Ellen och Anders Kjellner år 2004 hade stället redan drivits som ett kafé i ett antal år.
– Och man sålde ju då med ändamålet att det skulle fortsätta drivas som ett kafé, säger han. Sverker Tingdal tror att det inte är det lättaste att hitta en köpare till kaféet.
– Jag hoppas att det finns en köpare som vill driva verksamheten vidare, men det är kanske inte så lätt att hitta någon, menar han.

Skulle ägarna lyckas sälja objektet, som ju ligger ute till försäljning som en kaféverksamhet, skulle köparna i teorin kunna pröva att ändra bygglovet till en privatbostad i efterhand. Men att de skulle lyckas är föga troligt, enligt Sverker Tingdal.
– Vi kan ju inte kräva att man håller verksamheten igång, men vi kan säga nej till andra typer av verksamhet. Men det finns ett allmänintresse i att behålla det som det är, betonar han.

Publicerad 17 December 2014 07:45