Verline Granevärn tar täten i rutschkanan framför Philip von Ahren. Barnen på Askungarnas förskola i Ask är utomhus större delen av dagen.

Verline Granevärn tar täten i rutschkanan framför Philip von Ahren. Barnen på Askungarnas förskola i Ask är utomhus större delen av dagen.

Det är alltid inne att vara ute

Av
Jonas Lundin

ASK. Hösten är här med gråa skyar och lövmassor på marken. För oss vuxna ett hinder, men inte om man är liten. Då är varje löv, pinne, sten och kulle en leksak. Det är något som allt fler förskolor tagit fasta på när de använder utomhuspedagogik, bland dem Askungarnas förskola i Ask utanför Röstånga.

– Vem vill ha glass, ropar Alva Andersson och sticker ut huvudet genom luckan till kiosken, som i vanliga fall är ett cykelskjul.
Om Alva erbjudit en varm pizza i det ruggiga höstvädret, så hade nog Lokaltidningens reporter nappat. Alva är ett av elva förskolebarn som går på Askungarnas förskola.
– De är ute större delen av dagen, säger Carolina Thorén, barnskötare och kokerska.
Middagsvilan sker alltid utomhus på verandan.
Varför är det bra att vara utom tror du?
– De är mindre sjuka om man jämför, säger hon.
Hittills under november har förskolan bara haft sammanlagt två sjukdagar.
Bara fantasin sätter gränser vad man kan göra ute: klättra, hoppa, göra vinterplanteringar, åka i rutschkanan.
– Vi leker där borta och så leker vi att det brinner och att vi åker till olika länder, säger Alva Andersson.
 
 
"Det behövs mer forskning om inlärningseffekter"
Anders Szczepanski är enhetschef på Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Enligt honom är det inte särskilt kartlagt hur utbrett det är med utomhuspedagogik inom förskola och skola.
– Nej det finns ingen bra studie där man tittat på både tid utomhus och vad man gör med den tiden. Vad man kan säga är att förskolebarn i Sverige och Norden är ute 4-5 timmar per dag i snitt. Så är det i många andra länder i Europa också, men detta att man sover ute är ett specifikt nordiskt fenomen.
Och forskningsläget är lite splittrat, enligt Anders Szczepanski.
– Det finns väldigt många studier gjorda på hälsoeffekterna, blodtryck, stressnivå, allergier och så vidare. De visar tydligt positiva effekter, men de kräver regelbunden utevistelse, minst en timme om dagen för skolbarn och 4-5 timmar för förskolebarn.
– Det som det finns mycket färre studier av är utevistelsens effekter på inlärningen, där skulle det behövas mer forskning. Och om hur barnen upplever den, hittils har man mest frågat vuxna.
– Jag har hållit på med detta i 33 år och har märkt att intresset har ökat de senaste 10 åren hos pedagoger och föräldrar. Men än så länge har det inte fått så mycket genomslag i utbildningar och i utbildningsdepartementet.
Per Eeg-Olofsson
 

Publicerad 29 November 2014 09:00