det här är det vinnande bidraget i arkitekttävlingen om hur det marinpedagogiska centrumet ska se ut. Det är gjort av den danska arkitektbyrån NORD. Bilden är bara en skiss och ger inte en exakt bild av hur det kommer se ut när det är klart. Illustration: NORD

det här är det vinnande bidraget i arkitekttävlingen om hur det marinpedagogiska centrumet ska se ut. Det är gjort av den danska arkitektbyrån NORD. Bilden är bara en skiss och ger inte en exakt bild av hur det kommer se ut när det är klart. Illustration: NORD

Marinpedagogiskt centrum ska byggas

Av
Per Ingridz

Per Ingridz

RIBERSBORG. Ett nytt marinpedagogiskt centrum kommer att stå klart på Ribersborg 2016, om allt går enligt planerna. Det kommer att bli 700 kvadratmeter stort och ligga intill handikappbadet.

Nyligen anordnades en arkitekttävling om hur det marinpedagogiska centrumet ska se ut. Vinnare blev den danska Nord arkitekters bidrag som heter ”Lärlingslandskap”.
–Förslaget är en envåningsbyggnad med mindre rum som är sammanbundna av glasväggar. Byggnaden har ett stort platt tak som sticker ut från byggnaden så att man ska kunna ha utomhusaktiviteter nedanför. Uppe på taket sitter lanterniner, det är en sorts trekantiga ”bullar”. De har både en visuell och praktisk funktion. Den praktiska delen är att de ska ge takljus och värme genom solceller, säger Peter Hingström, projektledare på stadsfastigheter.

Våtlab och akvarier

I rummen kommer det att finnas våtlaboratorium med akvarier, föreläsningsalar och omklädningsrum.
–I akvarierna ska man både kunna titta på fiskar som redan finns där och även släppa i fiskar som man har fångat själv. Tanken är att man ska studera den marina biologin, säger Peter Hingström.

Skolor och allmänhet

Det marinpedagogiska centrumet ska rikta sig både till skolor och allmänheten. Det marinpedagogiska centrum som finns på Ribersborg idag huserar i tillfälliga baracker och drivs av Sea-u. Vem som ska driva den nya anläggningen ska avgöras i en upphandling och finansieringen sker sedan med kommunala medel.
Just nu pågår projekteringen av byggnaden. Nästa år ska bygglov sökas, man räknar med att byggandet ska vara igång nästa höst och att det hela ska vara klart sommaren 2016.
Är det inte känsligt att bygga på Ribersborgs strand?
–Byggnaden kommer att ligga på plattmarken och där är det tillåtet att bygga för allmännytta. Anledningen till att det anordnades en arkitekttävling var just att det är ett känsligt område och att det därför är viktigt att det blir en högkvalitativ byggnad.

Publicerad 27 November 2014 06:00