Vad de anställda erbjuds när det kommer till friskvård skiljer sig mellan förvaltningarna i kommunen. Foto: mostphotos

Vad de anställda erbjuds när det kommer till friskvård skiljer sig mellan förvaltningarna i kommunen. Foto: mostphotos

Stora skillnader mellan friskvård på förvaltningarna

Av
Nicole Blomstrand

HALMSTAD. Fler än 7 800 personer har Halmstads kommun som arbetsgivare. Kommunens anställda hade tidigare tillgång till ett generellt friskvårdsbidrag men det drogs in för några år sedan. I dag är det i stället upp till varje förvaltning att avgöra vad man vill erbjuda för friskvårdsinsatser till de anställda.
 
I dag är det upp till respektive förvaltning att bestämma hur friskvårdsarbetet ska utformas för de anställda. Det innebär att det finns stora skillnader mellan de olika förvaltningarna.
– I dag har vi en friskvårdspeng per anställd som går till respektive förvaltning som kan användas till olika insatser. Tidigare fick varje anställd ett bidrag som personen sedan kunde disponera, nu går friskvårdspengen till förvaltningen som sedan avgör vilka friskvårdsinsatser det blir. Därför finns det också skillnader mellan de olika förvaltningarna, säger Stefan Almén, tf personalchef på HR-avdelningen på Stadskontoret.
Från och med 2011 tilldelas varje förvaltning medel om 200 kronor per tillsvidare- och visstidsanställd. Förvaltningarna får fördela medlen efter verksamhetens behov och insatserna behöver inte omfatta alla medarbetare. Förvaltningarna kan till exempel välja att fokusera på vissa enheter, yrkesgrupper eller åldersgrupper.
Även om det finns stora skillnader mellan förvaltningarnas satsningar inom hälsa och arbetsmiljö finns det också flera likheter. Majoriteten av förvaltningarna har valt att satsa på hälsoinspiratörer, medarbetare som har rollen som inspiratör som en del av sin ordinarie tjänst inom förvaltningen. Hälsoinspiratörerna arbetar internt för att främja och utveckla hälsoarbetet gemensamt med chefer och medarbetare och har genomgått en utbildning.
– Vi har 36 utbildade hälsoinspiratörer som arbetar med det hälsofrämjande arbetet på sina respektive verksamhetsområden. Till det får de en budget att använda i hälsoarbetet, cheferna skjuter ibland till en egen budget upptill i arbetet. Hälsoinspiratörerna sätter tillsammans med sina chefer upp hälsomål och anordnar utifrån det olika hälsofrämjande aktiviteter, berättar Eva Berg, tf HR-chef på HR-avdelningen på barn- och ungdomsförvaltningen i ett mejl till Lokaltidningen.
Att med jämna mellanrum anordna olika prova på-aktiviteter är också något som återkommer i förvaltningarnas svar till Lokaltidningen.
– Det som vi erbjuder förvaltningsövergripande till våra medarbetare är olika erbjudanden om prova på-aktiviteter en gång i veckan. Aktiviteten pågår ofta under ett halvår eller ett år. De senaste åren har vi erbjudit bland annat zumba, core, yoga och nu i höst erbjuder vi tai chi, skriver Mia Winckler, HR-utvecklare på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen till Lokaltidningen.
Kommunens samtliga anställda har tillgång till en prenumeration i den webbaserade hälsoapplikationen Formgivaren, kommunrabatter vid olika gym och kostnadsfri träning i Rådhusets gym. Från och med 1 mars 2008 gäller rökfri arbetstid för de som arbetar inom Halmstads kommun, oavsett förvaltning. Rökfri arbetstid innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid eller kortare pauser. Lunchrasten räknas inte som arbetstid och är därmed undantagen.

Publicerad 26 November 2014 10:15