Isbrytare riskerar mista plats

Av
Per Ingridz

Per Ingridz

SKEPPSBROKAJEN. Ångisbrytaren Bore byggdes på Kockumsvarvet 1894. Tack vare kolhandlaren Knuth Borg är den upprustad till originalskick. Sommartid ligger den förtöjd vid den gamla svävarterminalen, men nu riskerar den att mista sin kajplats.

Kajen disponeras av Copenhagen Malmö port och i ett brev till tekniska nämnden skriver företaget att man vill säga upp avtalet om Bores kajplats. Orsaken är klagomål från fastighetsägaren och de som driver en närliggande restaurang. Innan Bore ger sig av på färd måste ångpannan värmas i tre dygn och det är röken från den uppvärmningen som man upplever som störande. Man hänvisar också till framtida planerad bebyggelse i området och det planeras en bro som kommer att stänga av industrihamnen för fartygstrafik.
Kolhandlaren Knuth Borg köpte fartyget 1983 och har sedan dess rustat upp det till nära nog originalskick.
– Det går inte bara att skyffla in kolen som i vilken motor som helst. När det gäller öken så är det en teknisk fråga där vi kan förbättra oss, säger han. Jag tycker att det finns ett stort historiskt värde i att Bore ligger kvar på den plats där hon en gång byggdes. Det är trots allt inte många dagar per år som det ryker från henne så vi borde kunna hitta en lösning på det här tycker jag, säger han.
När han köpte Bore, för drygt 30 år sedan, låg hon för upphuggning och skulle eldas upp.
– När jag gick ner i maskinrummet och såg allt som var handgjort, det nitade skrovet och ångmaskinen som var intakt så tyckte jag att det var helgerån att hon skulle skrotas, därför köpte jag henne. Det är ett sådant hantverk att hon kommer hålla 100 år till minst, hon kommer över överleva både dig och mig.

Fakta/Bore
1894 sjösattes ångisbrytaren S/S Bore. Hon byggdes av Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö på uppdrag av Malmö Stad.
S/S Bore var i aktiv tjänst i nästan 75 år och tjänade under denna period även som kanonbåt under båda världskrigen.
När Bore till sist pensionerades 1968 berodde det inte i första hand på bristfällig kapacitet som isbrytare, utan främst för de höga underhållskostnaderna och tillkomsten av ny teknik.
Efter att under många år blivit illa åtgången i Malmö hamn, var hotet om skrotning överhängande. Detta hot undanröjdes i november 1983, då Swecox International AB under ledning av Knuth Borg, köpte Bore. En lång och grundlig upprustning inleddes.
Sensommaren 2012 stävade S/S Bore ännu en gång in i Malmö hamn.
Bores mått: längd: 39,8 meter, bredd: 8,9 meter, bruttovikt: 391 ton.

Publicerad 25 November 2014 15:00